Pride-veckan i Stockholm är över. En vecka av fest, glädje och regnbågsflaggan i topp. Både politiker, kändisar, yrkeskårer, organisationer, privatpersoner med flera tar plats i den stora paraden som går genom Stockholm. Men Pride är även en vecka då hbtq-frågorna får ta extra mycket plats i både nyhetssofforna, i media och i samhällsdebatten i stort. Även om Sverige kan tyckas ha kommit långt i dessa frågor jämfört med många andra länder så finns det en hel del kvar att göra innan hbtq-personer kan existera på lika villkor inom alla samhällets arenor.

Exempelvis visar en rapport från socialstyrelsen att hbtq-personer är överrepresenterade när det kommer till psykisk ohälsa. Detta beror bland annat på grund av långvarig och allvarlig stress till följd av den diskriminering dessa personer utsätts för, eller riskerar att utsättas för. Det är även vanligare med depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol. Det finns även en ökad risk för självmord. https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/okadriskforohalsaihbtq-gruppen

Samhällsdebatten kring dessa frågor är därmed både viktig och aktuell. Veckorna kring Pride går det även att se många organisationer och företag som skyltar med regnbågsflaggan eller gör reklam med tema kring Pride. Det är självklart positivt att många organisationer och företag väljer att lyfta fram dessa frågor och visa sitt stöd. Däremot kräver arbete med hbtq-frågor hos företag mer än en regnbågsflagga i skyltfönstret, en reklamkampanj eller en fyndig banderoll. Att en arbetsplats säger sig vara hbtq-inkluderande eller stöder Pride borde även innebära att arbetsplatsen arbetar grundligt med dessa frågor.

Att en arbetsplats är hbtq-medveten borde betyda att arbetsplatsen är medveten om att det finns heteronormer och könsnormer som begränsar människor som bryter mot dessa. Och att det finns en medvetenhet kring att dessa behöver arbetas med kontinuerligt för att arbetsplatsen ska vara inkluderande. Att arbeta aktivt med hbtq-frågor på arbetsplatsen innebär ett långsiktigt och pågående arbete med fördomar, normer, jargonger och arbetsplatskultur.

Skip to content