Det är fler och fler företag som har insett vinsterna med mångfaldsarbete och som aktivt arbetar med detta, bland annat Ikea , Axfood och Skanska.

Vad innebär då att arbeta med mångfald på arbetsplatsen?

På en arbetsplats med stor mångfald arbetar människor med många olika egenskaper och erfarenheter. Medarbetarna kan till exempel ha olika åldrar, etniciteter, sexualiteter, utbildningar, kön, könsidentiteter och religioner.

 

Men – en arbetsplats som vill ha stor mångfald behöver också arbeta med jämlikhet.

När en arbetsplats är jämlik innebär det att alla medarbetare har samma rättigheter och skyldigheter och behandlas likvärdigt oberoende av vilka de är eller vilka erfarenheter de har.

Men varför ska arbetsplatsen då arbeta med mångfald och jämlikhet?

Det finns mycket att vinna på att arbeta för en jämlik arbetsplats med en stor mångfald av människor. Arbetsplatser med många olika typer av människor som trivs och får komma till sin rätt ger vinster både för personerna som arbetar på arbetsplatsen och för själva organisationen eller företaget.

 

  • Företag med stor etnisk mångfald har 35 procents högre sannolikhet än andra företag att göra större vinst än genomsnittet. Det visar en omfattande internationell studie.

 

  • Trivsel och icke-diskriminering leder till lägre frånvaro och personalomsättning. Det minskar kostnader för sjukersättning och rekrytering, och för att lära upp nya medarbetare.

 

  • Människor med olika erfarenheter ger ett bredare perspektiv som gör det lättare att förstå olika typer av kunder.

 

  • En arbetsplats där medarbetarna har olika erfarenheter blir också mer kreativ och bättre på att utveckla nya produkter och tjänster.

 

  • En arbetsplats som strävar efter jämlikhet har ett större underlag att utgå från vid rekrytering av nya medarbetare och löper mindre risk att få brist på arbetskraft. På en jämlik arbetsplats blir det också tydligare vilka kompetenser de befintliga medarbetarna har, och det ger större chanser att rekrytera internt och kompetensutveckla de som redan jobbar på arbetsplatsen. 

 

En arbetsplats som aktivt arbetar med jämlikhet och att öka mångfalden ökar också chanserna för människor från olika grupper och med olika erfarenheter att söka sig till arbetsplatsen och att trivas där. Det ger vinster både för företaget/organisationen för medarbetarna och för samhället.

Just nu är Vkna inne på sluttampen i skapandet av vårt nya mångfaldsverktyg, hurra! Med hjälp av Mångfaldsverktyget kommer ni på er arbetsplats att kunna ta flera steg i riktning mot en mer jämlik arbetsplats. Kontakta oss gärna om du är nyfiken och vill veta mer!

Skip to content