Syntolkning bild: Bild på Linda Lönnerskog. Bilden är tagen framifrån med suddig bakgrund.

 

Indexator har under 2019 tillsammans med Vkna arbetat med aktiva åtgärder. Vkna har varit på plats och genomfört två av de fyra stegen i arbetet. Efter att under många år arbetat aktivt med jämställdhet är nu aktiva åtgärder ett sätt för Indexator att arbeta bredare, med jämlikhet och mot alla diskrimineringsgrunder. Linda Lönnerskog är HR-chef på Indexator och berättar om samarbetet med Vkna.

Indexator Rotary Systems AB tillverkar rotatorer för arbetsmaskiner inom bla. transport och skogsbruk. Indexator, som är beläget i Vindeln utanför Umeå har bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete i snart 15 år. Indexator har i omgångar jobbat inom ramen för olika jämställdhetsprojekt med externt stöd, men också jobbat ihärdigt med frågan internt.

Linda Lönnerskog berättar att Indexator under sin jämställdhetsresa jobbat både i med- och motgång, och ibland behövt ta omtag. Men att de nu har lyckats integrera jämställdhetsfrågorna på många sätt i ordinarie rutiner och processer. 

   – Nu ser jag det som en självklarhet att jämställhet också leder till en mer attraktiv arbetsplats, ett mer innovativt arbetsklimat, en bättre arbetsmiljö och i slutändan ett bättre resultat.De senaste 1,5 åren har vi även övergått till att jobba ännu bredare med jämlikhet och där har vi en klar fördel av att först ha jobbat med jämställdhets- och värdegrundsfrågor.

 

Varför vill Indexator arbeta med aktiva åtgärder?

 Vi vill arbeta med jämlikhet och aktiva åtgärder för att vara en attraktiv arbetsplats för fler, för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla på Indexator, samt för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling.

 

Hur har ni arbetat med aktiva åtgärder?

 Vi har i samarbete med Vkna! genomfört en kartläggning och analys av verksamheten för att hitta potentiella risker för diskriminering. Kartläggningen har genomförts utifrån enskilda intervjuer och gruppintervjuer, normvandring och en genomlysning av policys, riktlinjer och dokument. Analysen är gjord i samverkan mellan Indexator och Vkna! och så har vi själva utifrån materialet tagit fram förslag på åtgärder.

 

Vilka vinster ser ni att arbete med aktiva åtgärder kan ge verksamheten?

 Vinsterna i att arbeta med aktiva åtgärder är nog densamma som vinsterna som kommer ur ett aktivt jämställdhetsarbete. Förhoppningsvis leder det också till att våra medarbetare upplever att vi har en inkluderande arbetsplats där man får vara den man är.

 

Vilka råd vill ni ge andra företag i arbetet med aktiva åtgärder?

När vi skulle inleda vårt arbete med aktiva åtgärder hade vi svårt att hitta stöd i hur man rent praktiskt kunde arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Vi valde därför att ta hjälp utifrån för att få in tänket och arbetssättet. Det tar lång tid om vi alla ska uppfinna hjulet på egen hand, då är det bättre att ta hjälp av dem som jobbar med frågorna dagligen. Självklart är det också viktigt att involvera medarbetare med olika erfarenheter för att skapa sig en bild av hur nuläget ser ut och vad som kan förbättras.

 

Klicka på länken för att läsa mer om Aktiva åtgärder på diskrimineringsombudsmannens hemsida: http://aktiva-atgarder.do.se 

Skip to content