Använder ni bilder i er företagskommunikation?  Det är vanligt att även kommunikationsmaterial förhåller sig till normer och ofta är det mannen som kommuniceras som normen. Det är män och kvinnor, inte kvinnor och män. Det skrivs att kvinnor tjänar si och så mycket mindre än män, istället för att skriva att män tjänar si och så mycket mer än kvinnor.

Kvinnor tjänar mindre för att de väljer att ta ut mer föräldraledighet. Män tjänar mer för att de väljer att ta ut mindre föräldraledighet. Märker du skillnaden? Meningarna säger samma sak men i den första meningen kommuniceras det att kvinnans föräldraledighet är problemet istället för att mannens bortprioritering skulle vara problemet. 

Män tenderar att framställas som aktiva i bild och kvinnor mer passiva. Exempelvis så är det ofta mannen som står längst fram och aktivt håller i mötet medan kvinnor sitter passiva runt mötesbordet. Sjuksköterskor illustreras som kvinnor och poliser som män. Kvinnor syns på bild i privata avseenden, i hemmet och i naturen medan män syns offentlig, på arbetsplatsen och inom politiken. Kvinnor poserar ofta i bild medan män utför en aktiv handling. Individer med synliga funktionsnedsättningar syns endast när syftet är att diskutera just den gruppen. Målet bör därför vara att så många grupper som möjligt återfinns i kommunikationen. Det kan det vara bra att utgå från diskrimineringsgrunderna. Etnicitet, kön, könsöverskridande identitet, funktionshinder, ålder, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning. 

Varför är detta då så viktigt? Genom att begränsa sin kommunikation efter normer går företag miste om en stor del av arbetsmarknaden och kunder. Det finns med andra ord stor vinning i att kommunicera jämställt och på så vis nå ut till en större målgrupp. Det kan generera mer kunder och sälj men framförallt – fler kompetenser. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats, anser många idag. Se därför till att inte gå miste om värdefulla kompetenser genom hur ni kommunicerar utåt i exempelvis en jobbannons.

Börja med att uppmärksamma hur ni porträtterar respektive grupp. Tänk därefter hur det skulle se ut om ni gjorde en ”face swap” på individerna. Skulle ni porträttera en man i samma pose och agerande som kvinnan i bilden? Hur förhåller sig individerna i bilden till varandra? Är det någon grupp som är underrepresenterad eller överrepresenterad i ert kommunikativa material?

De ord vi väljer att använda i kommunikation är också viktigt att reflektera kring. Ofta används ett tillägg i ordet för att visa att det avviker från normen. Exempelvis kvinnlig politiker, kvinnors rösträtt, handikapparkering, polska läraren och damfotboll. Här särskiljs det som avviker från normen från det som är inom normen. Att även specificera det som tillhör normen är ett sätt att försöka bryta detta mönster. Om det krävs en specificering av exempelvis kön, skriv då dam-, och herrfotboll. 

Många tänker inte på vad deras kommunikativa material faktiskt kommunicerar. Om något kommuniceras tillräckligt många gånger så kommer åskådaren att börja skapa associationer kring det och därmed stärks även normen. Kanske visar ni en väldigt ensidig bild av ert företag? Där bara vissa människor kan jobba eller trivas? Jämställd kommunikation handlar om att bryta mönster och normer. Tänk på hur ni framställer kvinnor och män i ert kommunikativa material. Utgå från normen och försök att kommunicera motsatsen för att bryta gamla invanda mönster och traditioner. Testa och se vilka positiva effekter det kan få för ert företag! 

Skip to content