Vkna har i över ett års tid haft ett nära samarbete med Komatsu Forest i Umeå. Komatsu ville göra en större jämställdhetssatsning inom företaget och har använt sig av Vkna jämställdhetsverktyg i arbetet. De har även gjort en mångfaldsinsats där Vkna höll i flera workshops tillsammans med chefer, ledare och utvalda grupper av medarbetare.

Vkna gjorde en intervju med Emma Larsdotter Moström, HR-strateg på Komatsu för att få höra hur de upplevt arbetet med jämställdhet och mångfald tillsammans med Vkna under året som gått. Emma var även med på Vknas lanseringsfrukost för Vkna mångfaldsverktyg den 23 maj och berättade om Komatsu Forests arbete.

 

Varför ville ni jobba med jämställdhet och mångfald?

Komatsu Forest SKA bli ett mer jämställt företag. Vi har jobbat med jämställdhet och mångfald under många år men vi ville komma vidare i detta arbete genom att arbeta med en ny metod med normen som utgångspunkt. Det är också en viktig kompetensförsörjningsfråga där vi på Komatsu Forest ska vara en attraktiv arbetsgivare för ALLA.

 

Hur har upplevelsen varit att arbeta med Vknas digitala verktyg?

Komatsu Forest har tyckt att konceptet har varit bra, det har byggt på “train-the-trainer”, dvs att våra chefer och ledare har utbildats i verktyget för att sedan agera moderator för sina arbetsgrupper. Budskapet har då kommit från vår organisation istället från en extern part. Detta har gjort att insatsen har varit förankrat genom hela organisationen. Eftersom verktyget är digitalt har vi också kunnat vara flexibla i utbildningsinsatserna så att det har fungerat bra tillsammans med vår vardag.

 

Vilka tips skulle du ge till andra som vill använda verktyget eller komma vidare i sitt jämställdhetsarbete?

Det är viktigt att jämställdhetsfrågan ”ägs” av ledningen så att den blir förankrad genom hela verksamheten.

 

Vad har ni sett för resultat efter arbetet med verktyget och mångfaldsprocessen?

Vi ser en positiv trend i företaget. I medarbetarundersökningen syns tydligt att medvetenheten ökar i både jämställdhets- och mångfaldsfrågan. Vi synliggör beteenden då vi är medvetna och kan då agera utifrån dessa. I nuvarande byggprocess av vår nya anläggning så är jämställdhets- och mångfaldsfrågan självklart ett fokusområde för Komatsu Forest.