Visste du att från och med 1 januari 2017 förändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen vilket ställer nya krav på dig som arbetsgivare. Arbetsgivare ska nu genom aktiva åtgärder dels förebygga diskriminering och dels arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet ska ske i fyra steg inom fem olika områden och inkludera alla sju diskrimineringsgrunderna. Om det finns minst 25 anställda ska arbetet med aktiva åtgärder även dokumenteras löpande enligt lag.

Vkna vill underlätta för alla arbetsgivare att kunna jobba med aktiva åtgärder på ett smidigt sätt. Därför har vi skapat en mall för dokumentationen av arbetet. Mallen guidar dig genom samtliga steg och riktlinjer som krävs enligt lagförändringen och ger dessutom idéer och frågeställningar som fungerar som stöd i själva genomförandet. Du dokumenterar ditt arbete direkt i mallen!

Vkna rekommenderar dig att använda mallen oavsett antal anställda då den underlättar arbetet med aktiva åtgärder och gör det enkelt att följa upp arbetet år efter år. I mallen finns exempel på frågor som kan användas som stöd för att identifiera de risker som finns på er arbetsplats. Arbetsgivarens ansvar är att på en generell och strukturell nivå förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen vilket är ett viktigt ansvar. Mallen underlättar arbetet och guidar dig från början till slut.

Diskrimineringslagen inkluderar även bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för att främja en jämn könsfördelning, att genomföra en årlig lönekartläggning och ta fram riktlinjer för förhindrande av trakasserier. Checkpunkter för detta finns också med i mallen.

https://vkna-kunskap.lpages.co/aktiva-atgarder/

Skip to content