Händer det att du känner dig ignorerad eller osynlig när du pratar? Känns det ibland som att du saknar viktig information som andra i gruppen verkar ha fått? Eller utsätts du för ständiga kommentarer om ditt utseende eller dialekt? Då har du troligtvis blivit utsatt för härskartekniker. Idag finns det väldigt många identifierade härskartekniker som har blivit skrivna om. Det finns 5 härskartekniker som vanligtvis benämns som de ursprungliga härskarteknikerna och trots att de diskuterades första gången för över 30 år sedan så är de fortfarande relevanta. 

Osynliggörande

Att verka uppenbart ointresserad när någon annan pratar, låta bli att presentera någon ny för gruppen eller helt enkelt ignorera det som någon säger. Det är exempel på härskartekniker som osynliggör en individ och leder till att individen kommer att känna sig oviktig och osäker. Detta är den vanligaste härskartekniken på arbetsplatser. Det kan förekomma under ett möte där de som lyssnar håller på med annat under tiden som någon pratar.

 

Förlöjligande

Förlöjligande sker ofta genom förminskande skämt, som ofta tillskrivs kön. Ett annat exempel är när en kvinna blir kallad ”lilla gumman” när hon frågar om något hon inte förstår. Förlöjligande skämt har ofta syftet att vara roliga men resultatet blir en förminskning av individen och dess kön. Genom att skratta åt nedvärderande skämt bidrar du till förlöjligandet av individen.

 

Undanhållande av information

Att undanhålla information för någon är en form av maktutövande. Denna härskarteknik används ofta i grupp där en individ blir undanhållen relevant information. Det kan te sig genom att exempelvis beslut fattas på informella platser så som en pub eller i omklädningsrummet där inte alla berörda parter vill eller får befinna sig. Den som blir utan informationen blir således per automatik exkluderad ur beslutsprocessen och känner sig oviktig.

 

Dubbel bestraffning

Ett vanligt exempel är hur föräldrar väljer att prioritera sina barn respektive sitt arbete. Antingen så blir en anklagad för att vara en dålig förälder eller en oseriös medarbetare på arbetsplatsen. Hur du än gör så gör du fel. Det är oftast kvinnor och mammor som utsätts för dessa anklagelser. Ett annat exempel är att en individ får höra att arbetet går för långsamt när det genomförs noggrant och för slarvigt när det går för fort. Den utsatte kommer att känna sig förminskad och skyldig.

 

Påförande av skuld och skam 

Denna härskarteknik är ofta en kombination av förlöjligande och dubbel bestraffning. Resultatet blir att individen känner skuld och skam över något som upplevs vara orsakat av en själv. Exempelvis kvinnor som känner skuld och skam över att inte prioritera sina barn, eller samma känslor över att inte prioritera sitt arbete. Syftet med härskartekniken är att få individen att känna skuld och skam över sina egna egenskaper.

 

Hur ska härskartekniker bemötas då?

Det första steget är att sluta acceptera maktutövandet. Skratta inte åt förlöjligande skämt. Säg ifrån när du inte får den information du bör få, eller märker att andra inte får det. Ifrågasätt när du upplever att någon inte lyssnar – på dig eller någon annan. Informera hellre två gånger till den som upplevs oinformerad. Lyft den som ignoreras på mötet. Kräv information om du upplever att du saknar den. Det är både individens, gruppens och organisationens ansvar att skapa en arbetsmiljö där alla trivs. Det kan kännas svårt att ställa krav som individ, därför kan det vara bra att ta hjälp av kollegor eller arbetsgivare. Berätta hur du upplever situationen, troligtvis har de också uppmärksammat beteendet. Genom att vara medveten om vad som är en härskarteknik kan det också vara enklare att våga säga ifrån.

Skip to content