Vkna har ett nära och pågående samarbete med Region Västerbotten. Chefer och ledare inom flera enheter och avdelningar i Västerbotten, samt HR-avdelningen på NUS har genomgått utbildning med Vkna samt använt Vkna jämställdhetsverktyg med sin verksamhet. Fler enheter planeras även fortsätta arbetet runt verktyget de kommande två åren.

I filmen ovan berättar Hans-Åke Vidmark, HR-strateg (RV) om arbetet med Vkna jämställdhetsverktyg. Vkna intervjuade även Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg (RV) om hur hon ser på regionens jämställdhetsarbete. 

 

Varför ville Region Västerbotten jobba med jämställdhet? 

Jämställdhet är en viktig pusselbit i regionens arbete för en bättre och mer jämlik hälsa. För att vår organisation ska kunna bidra till ett jämställt samhälle krävs både kunskap, medvetenhet och målmedvetenhet.

 

Hur har upplevelsen varit att arbeta med Vknas digitala verktyg?

Det har varit ett roligt och givande att arbete. Vknas verktyg ger ett handfast stöd med fakta och diskussionsunderlag. I vår organisation är det extra viktigt att utbildningen är flexibel och går att anpassa utifrån dom tidsramar som finns. 

 

Vilka tips skulle du ge till andra som vill använda verktyget eller komma vidare i sitt jämställdhetsarbete?

Tänk på arbetet som en långsiktig satsning där det är viktigare att återkomma till frågorna regelbundet än att avsätta jättemycket tid vid enstaka tillfällen. I arbetsgrupperna finns alltid en stor variation i kunskap och erfarenhet av jämställdhetsarbete. Att arbeta processinriktat med frågorna skapar möjlighet till en utveckling i arbetsgruppen.

 

Vad har ni sett för resultat efter arbetet med verktyget?

Verktyget har möjliggjort nya diskussioner i arbetsgruppen och skapat en tydligare förankring i varför jämställdhet är viktigt i vårt arbete.