På många håll i landet firas under sommaren Pride. Många organisationer och företag försöker på ett eller annat sätt att delta eller visa hbtqi*-rörelsen sitt stöd, exempelvis genom att delta i pride-parad eller använda regnbågsfärger i sin marknadsföring. Det är positivt att många olika delar av samhället vill visa stöd för rörelsen! Vkna vill också påminna att en hbtqi-vänlig arbetsplats är mer än så. Det handlar bland annat om att aktivt arbeta med normer och attityder inom sin organisation.

Att aktivt arbeta med hbtqi-frågor inom organisationen kommer att vara till stor hjälp för att så många människor som möjligt ska trivas på sin arbetsplats. Att inte kunna vara öppen med sin sexuella läggning eller sin könsidentitet på jobbet innebär att inte kunna vara samma person på arbetet som på sin fritid. Att inte vara öppen på arbetet kan också försvåra den sociala samvaron, exempelvis på fikarasten när många vill tala om helgen som varit, om partners, barn och aktiviteter. Även en tillåtande jargong kring vissa typer av (homofoba/transfoba) skämt kan påverka trygghet och trivsel markant.

 

Vkna ger sju tips för att börja arbeta för en mer hbtqi-vänlig arbetsplats.

 

  1. Gör dig själv uppmärksam på att det inte går att se på en person vilken sexuell läggning eller könsidentitet hen har.
  2. Använd ett inkluderande språk med könsneutrala ord som ”partner” eller ”sambo”, och ”alla oavsett kön” istället för ”män och kvinnor”. Tänk på detta såväl i fikarummet, i rekryteringssammanhang och i tryckt material.
  3. Skratta inte åt homo- bi- eller transfobiska skämt. Var tydlig med att detta inte är acceptabelt på arbetsplatsen och påpeka vilket klimat ni vill ha.
  4. Utgå inte från att alla barn föds i en kärnfamilj. Familjer kan se olika ut, likaså sättet som barn bli till. Väntar någon barn behöver det tex. inte befinna sig i personens egen mage.
  5. Raljera inte över ordet ”hen”. Hen är ett pronomen och viktigt för de som inte identifierar sig inom ramen för ”hon” eller ”han”. Respektera det.
  6. Ha könsneutrala toaletter och möjlighet till avskilda omklädningsrum.
  7. Är det något du inte förstår; internet är en bra källa till att få svar på frågor som inte lämpar sig att ställa direkt till en person.

 

FÖR DIG SOM CHEFär det extra viktigt att aktivt visa med ord och handling vilket klimat som förväntas råda på arbetsplatsen. Behövs det sättas in åtgärder är ökad kunskap bland alla medarbetare en god väg att börja.

 

*hbtqi- är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, queerpersoner och intersexuella.

Skip to content