Med över 800 anställda är Sveaskog Sveriges största skogsägare. Sveaskog är också ett av Vknas längsta samarbeten och den första uppdragsgivaren som arbetat med Vknas:s jämställdhetsverktyg. Företagets egen utvärdering visar att nio av tio chefer och medarbetare bedömde utbildningens innehåll som bra eller mycket bra.

Nyligen har Sveaskog även lagt in en kortversion av Vkna jämställdhetsverktyg i Skötselskolan. Skötselskolan är ett samarbete mellan flera större skogsföretag, skogsägarföreningar, Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) och Skogforsk. Medlemmarna i Skötselskolan har tillsammans skapat webbutbildningar som säkerställer att de som arbetar på uppdrag av företagen får kompetens att utföra skogliga aktiviteter på bästa sätt. Verktygen har lagts till utifrån målet att jämställdhetsarbetet ska genomsyra alla delar i verksamheten. Utbildningen är ett erbjudande till externa leverantörer och samarbeten som Sveaskog inom kort kommer att tillgängliggöra.

Vkna pratade med Lisa Liljenstrand som är HR-partner på Sveaskog om deras upplevelse av arbetet med Vkna jämställdhetsverktyg i den egna verksamheten.

 

Hur har ni arbetat med verktyget?

– Webbutbildning är en flexibel och enkel metod för att nå ut till många medarbetare. Det passade oss bra eftersom vi har en geografiskt spridd organisation med många små kontor runt om i landet. På Sveaskog började vi med att rusta våra chefer genom att de fick genomgå en heldagsutbildning. Därefter fick de i sin tur hålla i webbutbildningen för sina medarbetare. Det var ett bra sätt att engagera cheferna i arbetet. Sedan dess ingår utbildningen i introduktionen för nyanställda. Just nu arbetar vi med att inkludera utbildningen i Skötselskolan så att alla våra entreprenörer får möjlighet att genomgå den.

 

Vilka tips skulle du ge till andra som vill använda verktyget eller komma vidare i sitt jämställdhetsarbete?

– Utbildning är ett nödvändigt första steg när arbetet startas upp. Utan kunskap och insikt är det svårt att upptäcka saker som vi behöver göra annorlunda för att vi ska bli en mer inkluderande arbetsgivare. Ju fler som utbildas, desto fler får på sig genusglasögonen och kan vara med och driva arbetet framåt.

 

Vad har ni sett för resultat efter arbetet med verktyget?

– Det var tydligt att engagemanget ökade. Både medarbetare och chefer blev mer medvetna och reagerade på saker som de kanske inte hade lagt märke till tidigare, när det gäller hur vi uttrycker oss, vilka bilder vi använder etc. Det var en mycket bra start på vårt arbete på Sveaskog.