Kändes det inte helt rätt när kollegan sa sådär? Kom din kollega lite för nära eller tittade han lite för länge? Det kan ibland vara svårt att förstå att du har blivit utsatt för trakasserier. Du blev uppenbart obekväm men kan egentligen inte peka ut exakt vad personen gjorde för fel. Kom ihåg att det alltid är din upplevelse och din uppfattning av beteendet som avgör om du har blivit kränkt eller inte. Däremot måste den skyldige även vara införstådd med att beteendet är oönskat och att du känner sig kränkt för att det ska räknas som sexuella trakasserier. I många fall är det uppenbart och därför krävs inget förtydligande, men du som utsatt kan behöva klargöra för den som trakasserar att du upplever beteendet som kränkande. Det kan vara svårt att säga ifrån och det kan kännas enklare att kanske börja undvika kontexter där beteendet brukar förekomma. Ta gärna hjälp av kollegor eller arbetsgivare om det känns svårt att säga ifrån. 

Det är däremot aldrig ditt ansvar att utreda och lösa problemet. Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att utreda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att du som utsatt berättar för din arbetsgivare om du känner dig kränkt av en kollega. Det räcker med rykten om sexistisk jargong mot någon medarbetare för att arbetsgivaren ska räknas som informerad och därmed skyldig att utreda situationen. 

Om det är din arbetsgivare som trakasserar dig så bör du istället vända dig till facket eller skyddsombudet. Det är dock även här viktigt att klargöra till din arbetsgivare, om inte beteendet är uppenbart kränkande, att du känner dig kränkt. Detta kan göras via mejl vilket därefter kan användas som bevis för att sexuella trakasserier har förekommit. Det kan vara lätt att glömma men det är bra att spara all dokumentation som kan bevisa ett kränkande beteende. Spara därför mejl, sms och skriv ned det den skyldige säger och gör. 

Kom alltid ihåg att ta dina känslor på allvar. Din kollega kan ha blivit utsatt för samma beteende men inte upplevt det som kränkande. Det innebär INTE att du inte kan ha blivit kränkt. Din upplevelse är vad som avgör. Klargör till den som trakasserar dig att beteendet är oönskat och meddela snarast din arbetsgivare som i sin tur är skyldig enligt lag att utreda händelsen samt vidta åtgärder. Glöm inte att sexuella trakasserier är ett brott som kan polisanmälas.

Skip to content