Vkna får ibland frågan om vad skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet innebär. Här reder vi ut begreppen:

Jämlikhet innebär att alla individer, oavsett grupptillhörighet, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Jämlikhet berör med andra ord alla diskrimineringsgrunder. Det vill säga, ålder, sexualitet, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller funktionsnedsättning ska inte påverka vilka rättigheter eller möjligheter du som individ har i livet.

Jämställdhet berör frågan kön och hur kvinnors och mäns rättigheter och möjligheter skiljer sig åt. Jämställdhetsarbete strävar således efter att utplåna orättvisor som beror på könsmaktsstrukturer. För att göra detta krävs det kunskap och åtgärder. Organisationer behöver mer kunskap om hur normerna på deras arbetsplatser ser ut för att kunna skapa goda förutsättningar för alla individer, oavsett om de befinner sig inom eller utanför normen.

Vknas jämställdhetskonsulter kan hjälpa dig och din arbetsplats med att implementera ett jämställd- och jämlikhetsarbete. Vi bidrar med kunskapen som krävs för att våga utmana invanda mönster och skapa positiv förändring. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan stötta din arbetsplats att komma längre i jämställdhet- eller jämlikhetsarbetet.

Skip to content