Västerbottes läns landsting (VLL) har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet. Två av landstingets övergripande mål är uppnå bättre och jämlik hälsa och god och jämlik vård. Det ska bland annat uppnås genom att arbeta med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt och ur ett genusperspektiv samt att säkerställa jämlik vård i hela länet. VLL har även gjort en satsning med att hbtq-utbilda stora delar av sin personal som också gett en hbtq-diplomering.

För att fortsätta arbetet med jämställdhet och jämlikhet kommer några enheter inom VLL nu att använda Vkna webbverktyg för att utveckla jämställdhets- och jämlikhetsarbetet på arbetsplatsen. Den 4 maj genomgick flera chefer och ledare från olika delar av landstinget en heldagsutbildning tillsammans med Vkna. Syftet var att cheferna skulle gå utbildningen för att sedan använda verktyget tillsammans med sin personal. Det var engagerade och positiva deltagare som bidrog med många intressanta perspektiv och infallsvinklar på hur jämställdhet och jämlikhet kan användas på olika sätt på arbetsplatsen och i arbetet i vården.

Några av deltagarnas reflektioner efter utbildningen:

”Jättebra att det fokuseras på denna fråga som är så viktig för oss i vardagen. Att jämställdhet är en självklarhet i alla verksamheter får nu bättre förutsättningar. Jag hoppas att denna typen av utbildning involverar alla/så många chefer som möjligt inom VLL på sikt.”

”Tack för en bra utbildningsdag och ett bra material som vi kan använda i vårt arbete.”

”Inspiration och handfast vägledning i hur engagera resten av enheten. Pepp att engagera fler.”

”Viktigt att ha ”genusglasögonen” på sig för att tillsammans se var vi kan göra förbättringar så att vi blir mer jämställda på arbetsplatsen.”

Skip to content