Umeå Biotech Incubator är en medicinsk företagsinkubator med sin bas i Umeå. 2016 tilldelades UBI Umeå kommuns jämställdhetspris för sitt aktiva arbete med att öka andelen kvinnor som driver företag i inkubatorn. UBI har även anlitat Vkna för att fortsätta delar av arbetet, bland annat med en workshopserie i tre delar med fokus på hållbart jämställdhetsarbete. Vkna tycker att UBI är en spännande kund med höga mål och ambitioner. Därför bad Vkna Jennie Ekbeck, VD på UBI att berätta om deras tankar kring jämställdhet.

Varför väljer ni på UBI att arbeta med jämställdhet?

Vårt mål är att bygga företag som skapar hållbar tillväxt i vår region och Sverige. För att kunna ta tillvara på den potential som finns krävs att vi säkerställer att det stöd vi ger till innovatörer och entreprenörer är jämställt. Life science kan upplevas som jämställt då 2/3 av av de som arbetar med utveckling är kvinnor dock har männen fortfarande de högsta positionerna inom utvecklingsföretagen. För att ändra på detta krävs det att vi vågar se strukturer och aktivt arbeta för att förändra dem. Vi konkurrerar på en internationell marknad och för att vara en internationellt konkurrenskraftig region krävs att man arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor annars missar man en massa potential.

 

På vilka sätt arbetar ni med jämställdhet?

När jag kom till UBI 2012 så ifrågasatte jag varför det var så få kvinnor antagna till inkubatorn. Då sa man till mig att kvinnornas idéer inte höll måttet, att de inte hade samma potential som männens. Idag sex år senare så är andelen kvinnor som äger och driver inkubatorbolagen hos UBI 47%. Anledningen till denna utveckling beror på att vi har tagit fram en inkubationsprocess med tydliga antagningskriterier som gör att vi bedömer affärsidéerna efter samma måttstock. Vi har inte sänkt ribban för kvinnorna utan istället har vi säkerställt att vi bedömer alla affärsidéerna lika. Förutom detta så har vi arbetat med symboler som att sätta upp ett skötbord på toaletten vid mötesrummen. Ett skötbord symboliserar att i våra lokaler är det ok att små barn vistas. Personligen ser jag ser föräldraledighet som en möjlighet till kompetensutveckling inom ledarskap och konflikthantering. Det är bra erfarenheter om man vill utvecklas till ledare. Vi lyfter medvetet förebilder i vår externa kommunikation och vi driver ett nätverk för kvinnor inom Life science. Jag är stolt över vad vi hittills har åstadkommit och vårt mål är att säkerställa att vårt sätt att förhålla oss till jämställdhet inte är personberoende utan genomsyrar hela verksamheten.

 

Vad hoppas och tror ni att ett levande jämställdhetsarbete kan bidra med?

Att arbeta med ett levande jämställdhetsarbete bidrar till attraktiva företag där fler arbetsmöjligheter skapas som bidrar till att fler kan bygga sin framtid i Umeå. Vårt mål är att Umeå blir en attraktiv stad dit människor väljer att flytta.

Skip to content