Feelgood Svenska AB tog 2018 fram en jobbhälsorapport där 20 000 anställda intervjuades. I rapporten framkommer att människor i arbetslivet som är över 50 år är den grupp som har störst engagemang och samtidigt lägst sjukfrånvaro. De viktigaste fynden i rapporten är att ju äldre vi blir desto bättre tycks vi trivas med arbetet och att hälsan inte på̊ något påtagligt sätt försämras i äldre åldersgrupper. Samtidigt finns det tecken på̊ att de yngre grupperna på̊ arbetsmarknaden inte uppskattar arbetslivet fullt så mycket som de äldre.

Vi vet att äldre personer diskrimineras på arbetsmarknaden. I DO:s rapport ”Upplevelser av diskriminering” framkom att äldre personer upplever diskriminering främst inom arbetslivet område. Många menade även att de gett upp att söka jobb när de fyllt 60 eftersom ingen anställer dem, ens för kortare uppdrag. Samtidigt är ålder en av diskrimineringsgrunderna som står inskrivet i diskrimineringslagen och som arbetsgivare är skyldig att arbeta med. Att arbeta aktivt med kategorin ålder ger många vinster.

Så för att få den där riktigt bra arbetsplatsen med den bästa kompetensen behöver vi fortsätta ifrågasätta de normer som gör att vi lättare anställer yngre människor. Vi måste fortsätta sätta kompetensen i fokus och utmana vår egen bild av “hur kompetens ser ut”.

 

Vknas tips för att få en åldersmångfald på arbetsplatsen:

 

Rekrytering

Ha verktyg för att motverka åldersdiskriminering och främja mångfald i rekryteringen, tex:

  • Ha en tydlig kravspecifikation som ni utgår från vid bedömningen.
  • Anonymisera ansökningarna så namn, bild och ålder inte syns.
  • Ha en mångfald av personer som är med i bedömningen.
  • Ställ samma frågor till alla under intervjun.
  • Gå på kompetens, vi vet till exempel heller inte hur länge en ung person kommer att stanna.

 

Utbildning

Utbilda er i normer för att inte falla i fällan själva. Att ha en medvetenhet om hur normer påverkar oss och hur vi uppfattar personer och omvärlden är en nyckel för att kunna utmana och göra annorlunda. Normmedvetenheten gynnar sedan både i rekrytering och i att skapa en arbetsmiljö där en mångfald av människor trivs och vill jobba kvar.

 

Vinster

Lyft fram de vinster och fördelar som kommer med en mångfaldig arbetsplats där äldre medarbetare är en självklarhet.  Nyttja kunskapen, erfarenheten och kompetensen som äldre medarbetare har. En mixad grupp med människor kommer hjälpa företaget att nå ut till olika typer av kunder och samarbeten. En mångfald av människor ger även en mångfald av perspektiv på produkter och tjänster.

Skip to content