Vknas värdeord utgår från vår värdegrund och guidar oss i hur vi ser på vårt arbete och vår process kring jämställdhet- och jämlikhetsarbete:

Samtal – vi vill mötas i dialog med våra kunder med fokus på öppenhet och nyfikenhet kring hur vi kan anpassa metoder och verktyg som passar den enskilde kundens verksamhet.

Görande – vi tror på att görande är grunden till att påverka och utmana. Vi balanserar kunskapstillförsel med mod och vilja att ta steget till att skapa faktisk förändring.

Tilltro – vi har tilltro till att våra kunder med hjälp av vår expertis och de verktyg vi gett dem kan fortsätta arbetet med jämställdhet och jämlikhet. Detta för att uppnå en trivsam arbetsplats där alla medarbetare får komma till sin rätt och uppnå sin fulla potential.

Skip to content