Om du någon gång sökt teknisk support för en prenumerationstjänst kan du mycket väl ha hamnat i Dotorea. Med stora kunder som TV4, Telia och SF Anytime är Datakompisen en av ortens största privata arbetsgivare. Men i takt med att de tekniska uppdragen blivit fler, och allt mer avancerade, har kompetensförsörjningen blivit en nyckelfråga. Att arbeta med jämlikhet och mångfald har varit ett sätt för Datakompisen att framtidssäkra företaget. 

– Att verka i en mindre kommun i inlandet är på många sätt en fördel, men just när det kommer till rekrytering är det begränsande. Våra medarbetare är våra viktigaste resurser. Vi växer med dem och vill att de ska växa med oss, säger företagets VD Ulrik Norkvist. 

Kompetensförsörjning är en utmaning som Datakompisen delar med många företag i norra Sveriges inland. Ett sätt att bredda rekryteringsbasen i en mansdominerad it-bransch är att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för en variation av människor – men också en uppskattad arbetsgivare för befintlig personal. 

– Vi har traditionellt sett haft svårt att rekrytera kvinnor som medarbetare. Därför måste vi utvecklas och utmanas inom vårt jämställdhetsarbete. Vi behöver fortsätta vara en attraktiv arbetsplats för så många som möjligt, en plats där människor kan utvecklas, säger Ulrik.  

För att komma igång med utvecklingsarbetet vände sig Datakompisen till Vkna:s Johanna Engström.  

– Det kändes självklart att välja Vkna som partner eftersom de har bred erfarenhet och en utarbetad, praktisk modell för jämställdhetsarbete, säger Ulrik. 

Utifrån företagets behov formulerades en strategi och Vkna skapade den offert som låg till grund för ett Datakompisens ansökan om en så kallad Jämställdhetscheck. Jämställdhetschecken är ett bidrag från Region Västerbotten som täcker en stor del av kostnaderna för små och medelstora företags jämställdhetssatsningar. Det kan bland annat handla om en utbildning eller om att starta upp arbetet med Aktiva åtgärder

– Datakompisen är ett så fint gäng. Verkliga doers. Det är så roligt att jobba med en ledning som är drivande och ser jämlikhet som en satsning på företaget, medarbetarna och sig själva, säger Johanna Engström. 

Ansökningsprocessen och administrationen av jämställdhetschecken beskriver Ulrik som relativt enkel. Checken finansierade 75 % av de externa kostnaderna och var direkt avgörande för att projektet skulle kunna genomföras.  

– Vi genomförde en ambitiös och välstrukturerad utbildning inom jämställdhets- och mångfaldsarbete för alla våra medarbetare. Sen har vi också skapat en struktur för att aktivt fortsätta arbeta vidare med jämställdhetsfrågor, säger Ulrik.

– Idag har vi helt annan kunskap och andra verktyg för att arbeta med jämställdhet i praktiken. 

Vill du veta mer om Jämställdhetschecken?

Läs mer och ansök på Region Västerbottens webbplats eller maila johanna@vkna.se, så hjälper vi dig vidare.   

Skip to content