Vi gör arbetet med aktiva åtgärder enkelt

Många arbetsgivare känner till lagkravet på att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Men många vet inte hur arbetet rent konkret behöver gå till för att leva upp till lagkraven. Vknas metodguide till aktiva åtgärder leder er genom hela arbetet.

Materialet riktar sig till dig som ska arbeta med aktiva åtgärder inom verksamheten och ger förslag till både planering och upplägg, konkreta arbetsmetoder samt hur samarbetet med fackliga representanter kan gå till. Vkna erbjuder även en workshop för att komma igång med arbetet. 

Målet är: Att uppfylla lagkraven om att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier.

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter