Vkna gör arbetet med aktiva åtgärder enkelt

Arbete med aktiva åtgärder förebygger trakasserier och diskriminering på arbetsplatser. Arbete med aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare ska ha fungerande rutiner för att främja lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Många arbetsgivare känner till lagkravet på att arbeta med aktiva åtgärder men många vet inte hur arbetet rent konkret behöver gå till för att leva upp till lagkraven.

Vkna genomför alla steg i aktiva åtgärder så att er verksamhet lever upp till lagkraven och dokumenterar. Hör av er så pratar vi om vilka behov just er verksamhet har.

 

Vknas metodguide till aktiva åtgärder

Vkna har en metodguide som vänder sig till dig som har ansvar för aktiva åtgärder i verksamheten. Metodguiden är en steg-för-steg-guide som på ett pedagogiskt sätt leder er genom ett arbetsårs arbete med aktiva åtgärder.

 

Detta får ni i metodguiden:

  • Färdig planering och guide för alla fyra steg
  • Enkla att-göra-listor
  • Färdiga intervjumallar
  • Effektiva metoder och arbetssätt som gör det enkelt att starta igång och följa upp arbetet
  • Guide för dokumentation med tydliga exempel
  • Gör det enkelt att följa lagstiftningen om hur arbetsgivare behöver arbeta återkommande med aktiva åtgärder för att förebygga förekomst av diskriminering
Skip to content