Datakompisen framtidssäkrar genom ökad jämlikhet

Om du någon gång sökt teknisk support för en prenumerationstjänst kan du mycket väl ha hamnat i Dotorea. Med stora kunder som TV4, Telia och SF Anytime är Datakompisen en av ortens största privata arbetsgivare. Men i takt med att de tekniska uppdragen blivit fler,...
Hur Indexator kom igång med aktiva åtgärder

Hur Indexator kom igång med aktiva åtgärder

Tillsammans med Vkna har Indexator under 2019 arbetat med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett sätt för Indexator att utveckla sitt redan mångåriga arbete med jämställdhet, med ett ökat fokus på jämlikhet och samtliga diskrimineringsgrunder. Linda Lönnerskog är...
“VKNA skapar en bättre kultur på arbetsplatsen”

“VKNA skapar en bättre kultur på arbetsplatsen”

  Text och foto av Linn Johansson, Region Västerbotten.  Vkna:s webbverktyg har under de senaste åren fungerat som stöd för Region Västerbottens chefer och medarbetare när de arbetat med jämställdhetsfrågor. En av flera arbetsplatser som har gått utbildningen är...
Tre tips för att komma igång med aktiva åtgärder

Tre tips för att komma igång med aktiva åtgärder

Sedan 2017 ställer diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder som ersätter det tidigare kravet på jämställdhetsplan. Arbetet med aktiva åtgärder inkluderar alla sju diskrimineringsgrunder och innebär att arbeta förebyggande och...
Skip to content