Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har över 800 anställda. Sveaskog är en av Vknas längsta samarbeten och de första som använde Vkna Jämställdhetsverktyg. De har använt verktyget sedan 2015 för att öka sin kompetens inom jämställdhetsarbete.

3 minuters läsning
Så kan er verksamhet bidra till FN:s globala mål

Så kan er verksamhet bidra till FN:s globala mål

FN:s globala mål, Agenda 2030, syftar till att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. För att nå de globala målen krävs engagemang från flera olika håll.Företag, verksamheter och organisationer kan göra mycket för att bidra till målen. Oavsett bransch eller storlek på verksamhet går det att göra skillnad. Var med och skapa en bättre värld - Vkna hjälper er på vägen!

3 minuters läsning
Region Västerbotten om arbetet med jämställdhet och Vkna jämställdhetsverktyg

Region Västerbotten om arbetet med jämställdhet och Vkna jämställdhetsverktyg

Vkna har ett nära och pågående samarbete med Region Västerbotten där flera enheter och avdelningar i Västerbotten använt Vkna jämställdhetsverktyg med sin verksamhet. Läs mer om samarbetet samt en intervju med RV:s jämställdhetsstrateg.

2 minuters läsning
Så blir ni en mer hbtqi-vänlig arbetsplats

Så blir ni en mer hbtqi-vänlig arbetsplats

På många håll i landet firas under sommaren Pride. Många organisationer och företag försöker på ett eller annat sätt att delta eller visa hbtqi*-rörelsen sitt stöd, exempelvis genom att delta i pride-parad eller använda regnbågsfärger i sin marknadsföring. Vkna ger sju tips för en mer hbtqi-vänlig arbetsplats!

2 minuters läsning
Komatsu Forest berättar om arbetet för en mer jämlik arbetsplats

Komatsu Forest berättar om arbetet för en mer jämlik arbetsplats

Vkna har i över ett års tid haft ett nära samarbete med Komatsu Forest i Umeå. Komatsu ville göra en större jämställdhetssatsning inom företaget och har använt sig av Vkna jämställdhetsverktyg i arbetet. De har även gjort en mångfaldsinsats där Vkna höll i flera workshops tillsammans med chefer, ledare och utvalda grupper av medarbetare. Vkna gjorde en intervju med Emma Larsdotter Moström, HR-strateg på Komatsu för att få höra hur de upplevt arbetet med jämställdhet och mångfald tillsammans med Vkna under året som gått.

2 minuters läsning
Inkludera funktionsvariationer på arbetsplatsen

Inkludera funktionsvariationer på arbetsplatsen

Samhället är ofta skapat för personer som har en specifik funktionalitet. Det finns alltså en föreställning och en förväntan om att en kropp ska se ut och fungera på vissa sätt. De som lever upp till detta får fördelar. De som inte lever upp till normen för hur en kropp förväntas fungera kan stöta på utmaningar i arbetslivet och på arbetsplatsen.

3 minuters läsning
5 tips till verksamheter som vill göra en större satsning på jämställdhet

5 tips till verksamheter som vill göra en större satsning på jämställdhet

1. Ledningsstyrt – Forskning visar att om initiativet till jämställdhetsarbetet kommer från högsta ledningen är det större chans att arbetet blir lyckat och hållbart. Att ledningen är tydlig och ställer krav på vad som ska göras och vad som förväntas skapar goda förutsättningar till förändring....

2 minuters läsning
Därför mångfald på arbetsplatsen

Därför mångfald på arbetsplatsen

Det är fler och fler företag som har insett vinsterna med mångfaldsarbete och som aktivt arbetar med detta, bland annat Ikea , Axfood och Skanska. Vad innebär då att arbeta med mångfald på arbetsplatsen? På en arbetsplats med stor mångfald arbetar människor med många olika egenskaper och erfarenheter. Medarbetarna kan till exempel ha olika åldrar, etniciteter, sexualiteter, utbildningar, kön, könsidentiteter och religioner.

2 minuters läsning
Jämställdhet och bredband?

Jämställdhet och bredband?

Västerbotten har som mål att 95% av länets invånare och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att uppå detta mål startade Ac-Net, som tillhandahåller regionnätet i Västerbotten projektet Bredband till fler som syftar till att bygga ut fibernätet i alla femton kommuner i Västerbotten. Projektet hade även mål att öka kommunernas kunskap och medvetenhet kring jämställdhet i beslutsprocesser vid framtida bredbandsinvesteringar. Ac-Net ville att jämställdhet skulle vara en starkt integrerad del i projektet och att jämställdhetsarbetet skulle skapa lärdomar att använda i andra framtida projekt och samhällssatsningar.

4 minuters läsning
Diskriminering på arbetsplatsen

Diskriminering på arbetsplatsen

Att bli diskriminerad innebär att bli missgynnad eller kränkt och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Med andra ord, om du missgynnas eller kränks på grund av exempelvis din sexuella läggning, ditt kön eller din etniska bakgrund så kan det vara ett fall av diskriminering.

3 minuters läsning
Vilka vinster finns det med en jämställd arbetsplats?

Vilka vinster finns det med en jämställd arbetsplats?

Det finns väldigt många vinster med en jämställd arbetsplats. Faktum är att en jämställdhetssatsning kan påverka hela verksamhetens resultat, allt från medarbetarnas trivsel till lönsamheten. Det finns varningssignaler som indikerar att din arbetsplats kan vara lidande på grund av ojämställda förhållanden.

3 minuters läsning
Kom igång med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Kom igång med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Sedan 2017 måste arbetsgivare genom aktiva åtgärder dels förebygga diskriminering och dels arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Här kommer några tips för att komma igång med arbetet.

3 minuters läsning
Utsatt för trakasserier?

Utsatt för trakasserier?

Kändes det inte helt rätt när kollegan sa sådär? Kom din kollega lite för nära eller tittade han lite för länge? Det kan ibland vara svårt att förstå att du har blivit utsatt för trakasserier. Du blev uppenbart obekväm men kan egentligen inte peka ut exakt vad personen gjorde för fel. Kom ihåg att det alltid är din upplevelse och din uppfattning av beteendet som avgör om du har blivit kränkt eller inte.

3 minuters läsning
Hur ska trakasserier hanteras på arbetsplatsen?

Hur ska trakasserier hanteras på arbetsplatsen?

Sexuella trakasserier, övergrepp och sexistisk jargong på arbetsplatsen är ett vanligt problem. Nästan var fjärde kvinna utsätts för trakasserier i sitt arbete och få arbetsgivare vet hur det ska hanteras och motverkas vilket höstens MeToo-rörelse visade.

4 minuters läsning
Lär dig att känna igen härskartekniker

Lär dig att känna igen härskartekniker

Händer det att du känner dig ignorerad eller osynlig när du pratar? Känns det ibland som att du saknar viktig information som andra i gruppen verkar ha fått? Eller utsätts du för ständiga kommentarer om ditt utseende eller dialekt? Då har du troligtvis blivit utsatt för härskartekniker.

5 minuters läsning