Inkludera funktionsvariationer på arbetsplatsen

Inkludera funktionsvariationer på arbetsplatsen

Samhället är ofta skapat för personer som har en specifik funktionalitet. Det finns alltså en föreställning och en förväntan om att en kropp ska se ut och fungera på vissa sätt. De som lever upp till detta får fördelar. De som inte lever upp till normen för hur en kropp förväntas fungera kan stöta på utmaningar i arbetslivet och på arbetsplatsen.

3 minuters läsning
5 tips till verksamheter som vill göra en större satsning på jämställdhet

5 tips till verksamheter som vill göra en större satsning på jämställdhet

1. Ledningsstyrt – Forskning visar att om initiativet till jämställdhetsarbetet kommer från högsta ledningen är det större chans att arbetet blir lyckat och hållbart. Att ledningen är tydlig och ställer krav på vad som ska göras och vad som förväntas skapar goda förutsättningar till förändring....

2 minuters läsning
Därför mångfald på arbetsplatsen

Därför mångfald på arbetsplatsen

Det är fler och fler företag som har insett vinsterna med mångfaldsarbete och som aktivt arbetar med detta, bland annat Ikea , Axfood och Skanska. Vad innebär då att arbeta med mångfald på arbetsplatsen? På en arbetsplats med stor mångfald arbetar människor med många olika egenskaper och erfarenheter. Medarbetarna kan till exempel ha olika åldrar, etniciteter, sexualiteter, utbildningar, kön, könsidentiteter och religioner.

2 minuters läsning
Jämställdhet och bredband?

Jämställdhet och bredband?

Västerbotten har som mål att 95% av länets invånare och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att uppå detta mål startade Ac-Net, som tillhandahåller regionnätet i Västerbotten projektet Bredband till fler som syftar till att bygga ut fibernätet i alla femton kommuner i Västerbotten. Projektet hade även mål att öka kommunernas kunskap och medvetenhet kring jämställdhet i beslutsprocesser vid framtida bredbandsinvesteringar. Ac-Net ville att jämställdhet skulle vara en starkt integrerad del i projektet och att jämställdhetsarbetet skulle skapa lärdomar att använda i andra framtida projekt och samhällssatsningar.

4 minuters läsning
Diskriminering på arbetsplatsen

Diskriminering på arbetsplatsen

Att bli diskriminerad innebär att bli missgynnad eller kränkt och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Med andra ord, om du missgynnas eller kränks på grund av exempelvis din sexuella läggning, ditt kön eller din etniska bakgrund så kan det vara ett fall av diskriminering.

3 minuters läsning
Vilka vinster finns det med en jämställd arbetsplats?

Vilka vinster finns det med en jämställd arbetsplats?

Det finns väldigt många vinster med en jämställd arbetsplats. Faktum är att en jämställdhetssatsning kan påverka hela verksamhetens resultat, allt från medarbetarnas trivsel till lönsamheten. Det finns varningssignaler som indikerar att din arbetsplats kan vara lidande på grund av ojämställda förhållanden.

3 minuters läsning
Kom igång med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Kom igång med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Sedan 2017 måste arbetsgivare genom aktiva åtgärder dels förebygga diskriminering och dels arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Här kommer några tips för att komma igång med arbetet.

3 minuters läsning
Utsatt för trakasserier?

Utsatt för trakasserier?

Kändes det inte helt rätt när kollegan sa sådär? Kom din kollega lite för nära eller tittade han lite för länge? Det kan ibland vara svårt att förstå att du har blivit utsatt för trakasserier. Du blev uppenbart obekväm men kan egentligen inte peka ut exakt vad personen gjorde för fel. Kom ihåg att det alltid är din upplevelse och din uppfattning av beteendet som avgör om du har blivit kränkt eller inte.

3 minuters läsning
Hur ska trakasserier hanteras på arbetsplatsen?

Hur ska trakasserier hanteras på arbetsplatsen?

Sexuella trakasserier, övergrepp och sexistisk jargong på arbetsplatsen är ett vanligt problem. Nästan var fjärde kvinna utsätts för trakasserier i sitt arbete och få arbetsgivare vet hur det ska hanteras och motverkas vilket höstens MeToo-rörelse visade.

4 minuters läsning
Lär dig att känna igen härskartekniker

Lär dig att känna igen härskartekniker

Händer det att du känner dig ignorerad eller osynlig när du pratar? Känns det ibland som att du saknar viktig information som andra i gruppen verkar ha fått? Eller utsätts du för ständiga kommentarer om ditt utseende eller dialekt? Då har du troligtvis blivit utsatt för härskartekniker.

5 minuters läsning
Ladda ner mall för dokumentation av Aktiva åtgärder mot diskriminering

Ladda ner mall för dokumentation av Aktiva åtgärder mot diskriminering

Visste du att från och med 1 januari 2017 förändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen vilket ställer nya krav på dig som arbetsgivare.

2 minuters läsning
Arbetsplatsers arbete med hbtq-frågor är mer än bara regnbågsfärgerna

Arbetsplatsers arbete med hbtq-frågor är mer än bara regnbågsfärgerna

Pride-veckan i Stockholm är över. En vecka av fest, glädje och regnbågsflaggan i topp. Både politiker, kändisar, yrkeskårer, organisationer, privatpersoner med flera tar plats i den stora paraden som går genom Stockholm.

2 minuters läsning
Jämställd kommunikation

Jämställd kommunikation

Använder ni bilder i er företagskommunikation? Det är vanligt att även kommunikationsmaterial förhåller sig till normer och ofta är det mannen som kommuniceras som normen.

4 minuters läsning
#MeToo – Fortsätt att bryta tystnaden

#MeToo – Fortsätt att bryta tystnaden

Höstens MeToo-rörelse visade att sexuella trakasserier och sexuell jargong sker över allt. Rörelsen synliggjorde en tystnadskultur om maktmissbruk, sexuella trakasserier och övergrepp. En tystnadskultur växer fram genom att ett beteende normaliseras och ingen säger ifrån.

2 minuters läsning
Vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet?

Vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet?

Vkna får ibland frågan om vad skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet innebär. Här reder vi ut begreppen

2 minuters läsning