Tensaii lyfter styrkorna med mångfald i teamet

Tensaii lyfter styrkorna med mångfald i teamet

Tensaii grundades 2015 av Paul Alvarado Mendoza och arbetar med bland annat webbutveckling och användarupplevelser. Vkna och Tensaii har under 2019 och 2020 haft ett samarbete. Då Tensaii är ett företag under utveckling och som ser mångfald inom teamet som en stor tillgång så ville de utvecklas mer i mångfaldsfrågorna.

Skogstekniska klustret vill göra skogsbranschen mer jämställd

Skogstekniska klustret vill göra skogsbranschen mer jämställd

Vkna har under en längre tid samarbetat med Skogstekniska klustret och flera av deras medlemsföretag.Företagen är skogsmaskintillverkare och komponenttillverkare inom skogen. Linda Nyström är VD på Skogstekniska klustret och ville hitta nya metoder och former för att jobba med jämställdhet. Hon berättar om deras arbete med jämställdhet och mångfald tillsammans med Vkna.

Såhär bekämpar ni rasism, sexism och trakasserier på arbetsplatsen

Såhär bekämpar ni rasism, sexism och trakasserier på arbetsplatsen

Rasism, sexism och andra fördomar existerar på arbetsplatser i Sverige idag. Genom att träna alla medarbetare i att bemöta fördomar på ett schysst sätt kan er arbetsplats skapa en armé av allierade. På så sätt kommer ni öka tryggheten för minoriteter, förhindra diskriminering och skapa en mer jämlik arbetsplats. Ni stärker också sammanhållningen på arbetsplatsen. Vkna ger tips för hur ni skapar förutsättningar för en arbetsplats fri från rasism, sexism och trakasserier!

Vkna ger tips för ökad åldersmångfald på arbetsplatser

Vkna ger tips för ökad åldersmångfald på arbetsplatser

Vi vet att äldre personer diskrimineras på arbetsmarknaden. Men i en rapport från 2018 framkommer att människor i arbetslivet som är över 50 år är den grupp som har störst engagemang och samtidigt lägst sjukfrånvaro. De viktigaste fynden i rapporten är att ju äldre vi blir desto bättre tycks vi trivas med arbetet och att hälsan inte på̊ något påtagligt sätt försämras i äldre åldersgrupper. Vkna ger här tips för hur ni kan arbeta för ökad åldersmångfald på arbetsplatsen.

Indexator arbetar med jämlikhet genom aktiva åtgärder

Indexator arbetar med jämlikhet genom aktiva åtgärder

Indexator har under 2019 tillsammans med Vkna arbetat med aktiva åtgärder. Vkna har varit på plats och genomfört två av de fyra stegen i arbetet. Efter att under många år arbetat aktivt med jämställdhet är nu aktiva åtgärder ett sätt för Indexator att arbeta bredare, med jämlikhet och mot alla diskrimineringsgrunder. Linda Lönnerskog är HR-chef på Indexator och berättar om samarbetet med Vkna.

Jämställdhet på jobbet i fokus hos Region Västerbotten

Jämställdhet på jobbet i fokus hos Region Västerbotten

Region Västerbotten har I snart två år använd Vknas jämställdhetsverktyg. Läs artikeln Region Västerbotten har skrivit om enheten för innovation och forskningsanslag vid staben för forskning och utbildning (FoU-staben), arbetat med webbverktyget och hur de tycker att det har gått.

Vkna ger tre tips för att påbörja arbetet med aktiva åtgärder

Vkna ger tre tips för att påbörja arbetet med aktiva åtgärder

Sedan 2017 ställer diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder som ersätter det tidigare kravet på jämställdhetsplan. Arbetet med aktiva åtgärder inkluderar alla sju diskrimineringsgrunder. Målet med arbetet är att arbetsplatsen ska vara inkluderande och fri från trakasserier och diskriminering. Vkna ger tre värdefulla tips för verksamheter som ska påbörja arbetet med aktiva åtgärder:

Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har över 800 anställda. Sveaskog är en av Vknas längsta samarbeten och de första som använde Vkna Jämställdhetsverktyg. De har använt verktyget sedan 2015 för att öka sin kompetens inom jämställdhetsarbete.

Så kan er verksamhet bidra till FN:s globala mål

Så kan er verksamhet bidra till FN:s globala mål

FN:s globala mål, Agenda 2030, syftar till att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. För att nå de globala målen krävs engagemang från flera olika håll.Företag, verksamheter och organisationer kan göra mycket för att bidra till målen. Oavsett bransch eller storlek på verksamhet går det att göra skillnad. Var med och skapa en bättre värld - Vkna hjälper er på vägen!

Region Västerbotten om arbetet med jämställdhet och Vkna jämställdhetsverktyg

Region Västerbotten om arbetet med jämställdhet och Vkna jämställdhetsverktyg

Vkna har ett nära och pågående samarbete med Region Västerbotten där flera enheter och avdelningar i Västerbotten använt Vkna jämställdhetsverktyg med sin verksamhet. Läs mer om samarbetet samt en intervju med RV:s jämställdhetsstrateg.

Så blir ni en mer hbtq-vänlig arbetsplats

Så blir ni en mer hbtq-vänlig arbetsplats

På många håll i landet firas under sommaren Pride. Många organisationer och företag försöker på ett eller annat sätt att delta eller visa hbtqi*-rörelsen sitt stöd, exempelvis genom att delta i pride-parad eller använda regnbågsfärger i sin marknadsföring. Vkna ger sju tips för en mer hbtqi-vänlig arbetsplats!

Komatsu Forest berättar om arbetet för en mer jämlik arbetsplats

Komatsu Forest berättar om arbetet för en mer jämlik arbetsplats

Vkna har i över ett års tid haft ett nära samarbete med Komatsu Forest i Umeå. Komatsu ville göra en större jämställdhetssatsning inom företaget och har använt sig av Vkna jämställdhetsverktyg i arbetet. De har även gjort en mångfaldsinsats där Vkna höll i flera workshops tillsammans med chefer, ledare och utvalda grupper av medarbetare. Vkna gjorde en intervju med Emma Larsdotter Moström, HR-strateg på Komatsu för att få höra hur de upplevt arbetet med jämställdhet och mångfald tillsammans med Vkna under året som gått.

Inkludera funktionsvariationer på arbetsplatsen

Inkludera funktionsvariationer på arbetsplatsen

Samhället är ofta skapat för personer som har en specifik funktionalitet. Det finns alltså en föreställning och en förväntan om att en kropp ska se ut och fungera på vissa sätt. De som lever upp till detta får fördelar. De som inte lever upp till normen för hur en kropp förväntas fungera kan stöta på utmaningar i arbetslivet och på arbetsplatsen.

5 tips till verksamheter som vill göra en större satsning på jämställdhet

5 tips till verksamheter som vill göra en större satsning på jämställdhet

1. Ledningsstyrt – Forskning visar att om initiativet till jämställdhetsarbetet kommer från högsta ledningen är det större chans att arbetet blir lyckat och hållbart. Att ledningen är tydlig och ställer krav på vad som ska göras och vad som förväntas skapar goda förutsättningar till förändring....

Därför mångfald på arbetsplatsen

Därför mångfald på arbetsplatsen

Det är fler och fler företag som har insett vinsterna med mångfaldsarbete och som aktivt arbetar med detta, bland annat Ikea , Axfood och Skanska. Vad innebär då att arbeta med mångfald på arbetsplatsen? På en arbetsplats med stor mångfald arbetar människor med många olika egenskaper och erfarenheter. Medarbetarna kan till exempel ha olika åldrar, etniciteter, sexualiteter, utbildningar, kön, könsidentiteter och religioner.