Skogstekniska klustret vill göra skogsbranschen mer jämställd

Skogstekniska klustret i Umeå är en ekonomisk förening med ett tiotal medlemsföretag inom industrin. Företagen är skogsmaskintillverkare och komponenttillverkare inom skogen. Skogstekniska klustret kopplar ihop medlemsföretagen med till exempel forskare, studenter, start-ups, skogsbolag och finansiärer och hjälper dem sedan att driva projekt som utvecklar skogsbruket. Vkna har under en längre tid samarbetat med Skogstekniska klustret och flera av medlemsföretagen.

Linda Nyström är VD på Skogstekniska klustret och ville hitta nya metoder och former för att jobba med jämställdhet. Hon berättar om deras arbete med jämställdhet och mångfald tillsammans med Vkna.

Syntolkning bild: bild på Linda tagen framifrån med suddig bakgrund. Hon ler och tittar in i kameran.

 

Vkna har under hösten 2018 i samarbete med Skogstekniska klustret även tagit fram Vknas digitala mångfaldsverktyg. Under våren 2020 höll Vkna även i en halvdagsworkshop i jämlikhet och aktiva åtgärder flera av klusterföretagen.

Linda Nyström är VD på Skogstekniska klustret och berättar om deras arbete med jämställdhet och mångfald tillsammans med Vkna.

 

Varför och hur jobbar Skogstekniska klustret med jämställdhet? 

Vi arbetar med jämställdhet på många sett. Om jag kopplar det till våra medlemsföretag så har ledarna för drygt fyra år sedan skrivit på avsiktsförklaringar där de anslöt sig till att arbeta för en jämställd skogssektor. Efter att ha kommit igång med jämställdhetsarbetet så stod företagen efter en tid på lite olika nivåer i det arbete de gjort med jämställdhet. Vi kände då att vi ville hitta nya metoder och former för att jobba med jämställdhet. Jag kom då i kontakt med Vkna och började titta på deras digitala verktyg. Jag tyckte det verkade väldigt intressant att få testa det. Vi började då samarbeta med Vkna och deras jämställdhetsverktyg.

 

Vad är din uppfattning av digitala hjälpmedel som stöd i jämlikhetsarbete?

Det som var otroligt givande för oss när vi började arbeta med jämställdhetsverktyget var just att det var digitalt, att det blev lättare att nå ut till alla på arbetsplatsen. Olika grupper kan jobba med verktyget vid olika tillfällen, alltså planera in det när det passar gruppen bäst. Du behöver inte ha en konsult som alla ska samlas kring vid en viss tidpunkt, vilket kan bli en stor kostnad för företaget. Så av den anledningen har det faktiskt blivit mycket större effekt än vi kunde tro när vi började med det. Det var enkelt att komma igång och framför allt lättare att nå ut till alla arbetsgrupper.

 

Vad är din upplevelse av samarbetet med Vkna?

Jag är tacksam och glad över att ha fått jobba tillsammans med Vkna. Det är ett företag som är mycket kompetenta på det de gör. Jämställdhetsfrågor kan ibland vara svåra att ta till sig men Vkna gör det på ett väldigt enkelt sätt. Det underlättar otroligt mycket för dem som sedan ska ta tag i jämställdhetsarbetet, cheferna som ska driva det vidare inom företaget. Jag kan varmt rekommendera deras digitala verktyg!