Hur ni kan bidra till FN:s globala mål

Hur ni kan bidra till FN:s globala mål

FN:s globala mål, Agenda 2030, syftar till att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Samtliga 193 medlemsländer har förbundit sig till de globala målen för hållbar utveckling. Agendan innefattar totalt 17 mål och 169 delmål. För att...
5 tips för en mer jämställd arbetsplats

5 tips för en mer jämställd arbetsplats

Ledningsstyrt – Forskning visar att om initiativet till jämställdhetsarbetet kommer från högsta ledningen är det större chans att arbetet blir lyckat och hållbart. Att ledningen är tydlig och ställer krav på vad som ska göras och vad som förväntas skapar goda...
Vinster med mångfald på arbetsplatsen

Vinster med mångfald på arbetsplatsen

Det är fler och fler företag som har insett vinsterna med mångfaldsarbete och som aktivt arbetar med detta, bland annat Ikea , Axfood och Skanska. Vad innebär då att arbeta med mångfald på arbetsplatsen? På en arbetsplats med stor mångfald arbetar människor med många...
Diskriminering på arbetsplatsen

Diskriminering på arbetsplatsen

Att bli diskriminerad innebär att bli missgynnad eller kränkt och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,...
Vinster med jämställdhet på arbetsplatsen

Vinster med jämställdhet på arbetsplatsen

Det finns väldigt många vinster med en jämställd arbetsplats. Faktum är att en jämställdhetssatsning kan påverka hela verksamhetens resultat, allt från medarbetarnas trivsel till lönsamheten. Det finns varningssignaler som indikerar att din arbetsplats kan vara...
Kom igång med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Kom igång med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Sedan 2017 måste arbetsgivare genom aktiva åtgärder dels förebygga diskriminering och dels arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet ska ske i fyra steg inom fem olika områden och inkludera alla sju...
Skip to content