Vkna jämställdhetsverktyg och Vkna mångfaldsverktyg

Med våra verktyg arbetar ni enkelt och effektivt med att höja kompetensen och samtala om normer, inkludering och arbetsplatskultur. Verktygen gör det också möjligt att koppla samman nya kunskaper med praktiska metoder. Vknas digitala verktyg är skapade utifrån ett perspektiv där chefer och ledare ges extra ansvar i arbetet.

”Verktyget har ökat vår känsla av trygghet när vi jobbar med jämställdhetsfrågorna. Nivån är också så bra, att det verktygen passar för både chefer och medarbetare” – Komatsu Forest

”Verktyget ni får som stöd är så bra strukturerat och enkelt att vem som helst kan hålla i utbildningen. Dessutom är det väldigt roligt och kompetensutvecklande” – Medarbetare, Region Västerbotten

Vknas Jämlikhetsportal för arbetsplatser

Vknas jämlikhetsportal är en digital lösning för företag och organisationer som vill integrera jämställdhet, jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Genom portalen får ni dels ett helhetsperspektiv på arbetets progression, dels tillgång till digitala verktyg och övningar, dokumentation, statistik och feedback. Här får Vknas kunder ett användarkonto och får tillgång till en månadsbaserad prenumeration.

Skip to content