Arbetsplats Vkna hbtq jämställdhet jämlikhet Pride

Så blir ni en mer hbtq-vänlig arbetsplats

På många håll i landet firas under sommaren Pride. Många organisationer och företag försöker på ett eller annat sätt att delta eller visa hbtqi*-rörelsen sitt stöd, exempelvis genom att delta i pride-parad eller använda regnbågsfärger i sin marknadsföring. Det är positivt att många olika delar av samhället vill visa stöd för rörelsen! Vkna vill också påminna att en hbtqi-vänlig arbetsplats är mer än så. Det handlar bland annat om att aktivt arbeta med normer och attityder inom sin organisation.

Läs mer

Inkludera funktionsvariationer på arbetsplatsen

Samhället är ofta skapat för personer som har en specifik funktionalitet. Det finns alltså en föreställning och en förväntan om att en kropp ska se ut och fungera på vissa sätt. De som lever upp till detta får fördelar. De som inte lever upp till normen för hur en kropp förväntas fungera kan stöta på utmaningar i arbetslivet och på arbetsplatsen.

Läs mer

5 tips till verksamheter som vill göra en större satsning på jämställdhet

1. Ledningsstyrt – Forskning visar att om initiativet till jämställdhetsarbetet kommer från högsta ledningen är det större chans att arbetet blir lyckat och hållbart. Att ledningen är tydlig och ställer krav på vad som ska göras och vad som förväntas skapar goda förutsättningar till förändring....

Läs mer

Hur ska trakasserier hanteras på arbetsplatsen?

Sexuella trakasserier, övergrepp och sexistisk jargong på arbetsplatsen är ett vanligt problem. Nästan var fjärde kvinna utsätts för trakasserier i sitt arbete och få arbetsgivare vet hur det ska hanteras och motverkas vilket höstens MeToo-rörelse visade. 

Läs mer
mall för dokumentation av Aktiva åtgärder mot diskriminering

Ladda ner mall för dokumentation av Aktiva åtgärder mot diskriminering

Visste du att från och med 1 januari 2017 förändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen vilket ställer nya krav på dig som arbetsgivare. Arbetsgivare ska nu genom aktiva åtgärder dels förebygga diskriminering och dels arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Läs mer

Vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet?

Vkna får ibland frågan om vad skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet innebär. Här reder vi ut begreppen:

Jämlikhet innebär att alla individer, oavsett grupptillhörighet, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Jämlikhet berör med andra ord alla diskrimineringsgrunder...

Läs mer

Varför arbeta med arbetsplatskultur?

En inkluderande arbetsplatskultur med en mångfald av människor kan leda till effektiva, kreativa och lönsamma verksamheter. Varför? Jo, när vi mår bra på jobbet och känner att hela vår person och kompetens blir uppmärksammad...

Läs mer

Utsatt för trakasserier?

Kändes det inte helt rätt när kollegan sa sådär? Kom din kollega lite för nära eller tittade han lite för länge? Det kan ibland vara svårt att förstå att du har blivit utsatt för trakasserier. Du blev uppenbart obekväm men kan egentligen inte peka ut exakt vad personen gjorde för fel. Kom ihåg att det alltid är din upplevelse och din uppfattning av beteendet som avgör om du har blivit kränkt eller inte.

Läs mer