Såhär bekämpar ni rasism, sexism och trakasserier på arbetsplatsen

Rasism, sexism och andra fördomar existerar på arbetsplatser i Sverige idag. Diskrimineringsombudsmannen får in fall årligen som rör flera av diskrimineringsgrunderna.  Att bemöta rasism och andra fördomar när det händer är inte alltid det enklaste. Men forskning säger att det ger resultat - dels blir människor mindre benägna att uttrycka sig fördomsfullt om de bli konfronterade, dels stärker du normen om jämlikhet på arbetsplatsen.

Vkna ger tips för ökad åldersmångfald på arbetsplatser

Vi vet att äldre personer diskrimineras på arbetsmarknaden. Men i en rapport från 2018 framkommer att människor i arbetslivet som är över 50 år är den grupp som har störst engagemang och samtidigt lägst sjukfrånvaro. De viktigaste fynden i rapporten är att ju äldre vi blir desto bättre tycks vi trivas med arbetet och att hälsan inte på̊ något påtagligt sätt försämras i äldre åldersgrupper. Vkna ger här tips för hur ni kan arbeta för ökad åldersmångfald på arbetsplatsen.

Vkna ger tre tips för att påbörja arbetet med aktiva åtgärder

Sedan 2017 ställer diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder som ersätter det tidigare kravet på jämställdhetsplan. Arbetet med aktiva åtgärder inkluderar alla sju diskrimineringsgrunder. Målet med arbetet är att arbetsplatsen ska vara inkluderande och fri från trakasserier och diskriminering. Vkna ger tre värdefulla tips för verksamheter som ska påbörja arbetet med aktiva åtgärder:

Arbetsplats Vkna hbtq jämställdhet jämlikhet Pride

Så blir ni en mer hbtq-vänlig arbetsplats

På många håll i landet firas under sommaren Pride. Många organisationer och företag försöker på ett eller annat sätt att delta eller visa hbtqi*-rörelsen sitt stöd, exempelvis genom att delta i pride-parad eller använda regnbågsfärger i sin marknadsföring. Det är positivt att många olika delar av samhället vill visa stöd för rörelsen! Vkna vill också påminna att en hbtqi-vänlig arbetsplats är mer än så. Det handlar bland annat om att aktivt arbeta med normer och attityder inom sin organisation.

Inkludera funktionsvariationer på arbetsplatsen

Samhället är ofta skapat för personer som har en specifik funktionalitet. Det finns alltså en föreställning och en förväntan om att en kropp ska se ut och fungera på vissa sätt. De som lever upp till detta får fördelar. De som inte lever upp till normen för hur en kropp förväntas fungera kan stöta på utmaningar i arbetslivet och på arbetsplatsen.

5 tips till verksamheter som vill göra en större satsning på jämställdhet

1. Ledningsstyrt – Forskning visar att om initiativet till jämställdhetsarbetet kommer från högsta ledningen är det större chans att arbetet blir lyckat och hållbart. Att ledningen är tydlig och ställer krav på vad som ska göras och vad som förväntas skapar goda förutsättningar till förändring....

Hur ska trakasserier hanteras på arbetsplatsen?

Sexuella trakasserier, övergrepp och sexistisk jargong på arbetsplatsen är ett vanligt problem. Nästan var fjärde kvinna utsätts för trakasserier i sitt arbete och få arbetsgivare vet hur det ska hanteras och motverkas vilket höstens MeToo-rörelse visade. 

mall för dokumentation av Aktiva åtgärder mot diskriminering

Ladda ner mall för dokumentation av Aktiva åtgärder mot diskriminering

Visste du att från och med 1 januari 2017 förändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen vilket ställer nya krav på dig som arbetsgivare. Arbetsgivare ska nu genom aktiva åtgärder dels förebygga diskriminering och dels arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet?

Vkna får ibland frågan om vad skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet innebär. Här reder vi ut begreppen:

Jämlikhet innebär att alla individer, oavsett grupptillhörighet, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Jämlikhet berör med andra ord alla diskrimineringsgrunder...

Varför arbeta med arbetsplatskultur?

En inkluderande arbetsplatskultur med en mångfald av människor kan leda till effektiva, kreativa och lönsamma verksamheter. Varför? Jo, när vi mår bra på jobbet och känner att hela vår person och kompetens blir uppmärksammad...

Utsatt för trakasserier?

Kändes det inte helt rätt när kollegan sa sådär? Kom din kollega lite för nära eller tittade han lite för länge? Det kan ibland vara svårt att förstå att du har blivit utsatt för trakasserier. Du blev uppenbart obekväm men kan egentligen inte peka ut exakt vad personen gjorde för fel. Kom ihåg att det alltid är din upplevelse och din uppfattning av beteendet som avgör om du har blivit kränkt eller inte.