Vkna jämställdhetsverktyg

Vkna har skapat en  digital lösning för ert arbete med jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen. Genom Vkna jämställdhetsverktyg kan er verksamhet på ett enkelt och effektivt sätt kompetensutveckla hela arbetsplatsen i genus- och jämställdhet. Utöver det digitala verktyget får ni även tillgång till Vaknas stöd under arbetets gång.

 

Verktyget bygger på forskning och blandar kunskap med praktiska övningar.  Innehållet består av kortfilmer, animationer och diskussionsövningar som rör normer, genus och arbetsplatskultur vilket ni relaterar till er verksamhet. Upplägget är kostnadseffektivt och bygger på forskning som visar att jämställdhets- och jämlikhetsarbete har större chans att lyckas och bli hållbart om initiativ kommer  från ledningen. Därför läggs stort ansvar på chefer och ledare i arbetet med Vkna jämställdhetsverktyg. Genom att använda Vkna jämställdhetsverktyg får ni syn på vad just er organisation behöver arbeta med för att skapa en mer inkluderande arbetsplats.

 

”Nio av tio chefer hos Sveaskog ansåg efter utbildningsdagarna att innehållet i Vkna Webbutbildning var bra eller mycket bra!”

”Tycker att det är väldigt bra! Att göra en nulägesanalys och sätta visioner. Wow, vilket fint verktyg vi har jobbat utifrån!” – Region Västerbotten.

”Verktyget har ökat vår känsla av trygghet när vi jobbar med jämställdhetsfrågorna! Nivån är också så bra. Det passar verkligen för både chefer och medarbetare" - Komatsu Forest.

 

 

 

Vi erbjuder:

  • Vknas stora jämställdhetspaket: 
    En utökad process (med de fyra stegen) på ett år med kontinuerliga uppföljningar. Utöver de fyra stegen ingår ytterligare övningar och uppgifter anpassade efter företagets behov. Vi startar arbetet med nulägesanalys i enkätform och avslutar processen med utvärderingsenkät. I stora paketet ingår även planeringsträffar med chefer/nyckelpersoner samt arbete med tydliga mål.
  • Vknas jämställdhetspaket mellan:
    Här ingår alla fyra steg i processen.
  • Vknas lilla jämställdhetspaket:
    Har du ett mindre företag med färre antal anställda passar det lilla jämställdhetspaketet bra. Det passar även för företag som vill arbeta mer självständigt med jämställdhetsarbetet. Här ingår en mindre process i tre steg. I steg 1 fokuserar vi på att under en tvåtimmarsträff förbereda chef/ledare för arbetet jämställdhetsverktyget, som är steg 2. I steg tre jobbar vi med hållbarhet. I lilla paketet ingår ett utökat handledningsmaterial för chefer, som ytterligare stärker cheferna att kunna jobba självständigt.