Vkna jämställdhetsverktyg

Vkna har skapat en  digital lösning för ert arbete med jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen. Genom Vkna jämställdhetsverktyg kan er verksamhet på ett enkelt och effektivt sätt kompetensutveckla hela arbetsplatsen i genus- och jämställdhet. Utöver det digitala verktyget får ni även tillgång till Vaknas stöd under arbetets gång.

 

Verktyget bygger på forskning och blandar kunskap med praktiska övningar.  Innehållet består av kortfilmer, animationer och diskussionsövningar som rör normer, genus och arbetsplatskultur vilket ni relaterar till er verksamhet. Upplägget är kostnadseffektivt och bygger på forskning som visar att jämställdhets- och jämlikhetsarbete har större chans att lyckas och bli hållbart om initiativ kommer  från ledningen. Därför läggs stort ansvar på chefer och ledare i arbetet med Vkna jämställdhetsverktyg. Genom att använda Vkna jämställdhetsverktyg får ni syn på vad just er organisation behöver arbeta med för att skapa en mer inkluderande arbetsplats.

 

”Nio av tio chefer hos Sveaskog ansåg efter utbildningsdagarna att innehållet i Vkna Webbutbildning var bra eller mycket bra!”

”Tycker att det är väldigt bra! Att göra en nulägesanalys och sätta visioner. Wow, vilket fint verktyg vi har jobbat utifrån!” – Region Västerbotten.

”Verktyget har ökat vår känsla av trygghet när vi jobbar med jämställdhetsfrågorna! Nivån är också så bra. Det passar verkligen för både chefer och medarbetare" - Komatsu Forest.