Jämställdhet

Vkna jämställdhetsverktyg med tillhörande process

Vkna har tagit fram en helhetslösning för ert arbete med jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen. Vkna jämställdhetsverktyg är en onlinetjänst där ni som verksamhet på ett enkelt och effektivt sätt kompetensutvecklar er personal.

Verktyget bygger på relevant forskning och har ett filmiskt upplägg. Materialet är upplagt som en utbildning med kortfilmer, animationer och diskussionsövningar där ni får möjlighet att relatera all kunskap till just er verksamhet.
Upplägget är kostnadseffektivt och bygger på forskning som visar att jämställdhets- och jämlikhetsarbete har större chans att lyckas och bli hållbart om initiativ kommer från chefer och ledning. Genom att använda Vkna jämställdhetsverktyg får ni syn på vad just er organisation behöver arbeta med för att skapa en mer inkluderande arbetsplats.

”Nio av tio chefer hos Sveaskog ansåg efter utbildningsdagarna att innehållet i Vkna Webbutbildning var bra eller mycket bra!”

 

Vi erbjuder:

  • Vknas stora jämställdhetspaket: 
    En utökad process (med de fyra stegen) på ett år med kontinuerliga uppföljningar. Utöver de fyra stegen ingår ytterligare övningar och uppgifter anpassade efter företagets behov. Vi startar arbetet med nulägesanalys i enkätform och avslutar processen med utvärderingsenkät. I stora paketet ingår även planeringsträffar med chefer/nyckelpersoner samt arbete med tydliga mål.
  • Vknas jämställdhetspaket mellan:
    Här ingår alla fyra steg i processen.
  • Vknas lilla jämställdhetspaket:
    Har du ett mindre företag med färre antal anställda passar det lilla jämställdhetspaketet bra. Det passar även för företag som vill arbeta mer självständigt med jämställdhetsarbetet. Här ingår en mindre process i tre steg. I steg 1 fokuserar vi på att under en tvåtimmarsträff förbereda chef/ledare för arbetet jämställdhetsverktyget, som är steg 2. I steg tre jobbar vi med hållbarhet. I lilla paketet ingår ett utökat handledningsmaterial för chefer, som ytterligare stärker cheferna att kunna jobba självständigt.