Skogstekniska klustret vill göra skogsbranschen mer jämställd

Skogstekniska klustret i Umeå är en ekonomisk förening med ett tiotal medlemsföretag inom industrin. Företagen är skogsmaskintillverkare och komponenttillverkare inom skogen. Skogstekniska klustret kopplar ihop medlemsföretagen med till exempel forskare, studenter, start-ups, skogsbolag och finansiärer och hjälper dem sedan att driva projekt som utvecklar skogsbruket. Vkna har under en längre tid samarbetat med Skogstekniska klustret och flera av medlemsföretagen.

Indexator arbetar med jämlikhet genom aktiva åtgärder

Indexator har under 2019 tillsammans med Vkna arbetat med aktiva åtgärder. Vkna har varit på plats och genomfört två av de fyra stegen i arbetet. Efter att under många år arbetat aktivt med jämställdhet är nu aktiva åtgärder ett sätt för Indexator att arbeta bredare, med jämlikhet och mot alla diskrimineringsgrunder. Linda Lönnerskog är HR-chef på Indexator och berättar om samarbetet med Vkna.

Jämställdhet på jobbet i fokus

I snart två år har webbverktyget Vkna varit ett stöd för regionens chefer och medarbetare i jämställdhetsarbetet. En av flera arbetsplatser som har gått utbildningen är enheten för innovation och forskningsanslag vid staben för forskning och utbildning (FoU-staben).

Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har över 800 anställda. Sveaskog är en av Vknas längsta samarbeten och de första som använde Vkna Jämställdhetsverktyg. De har använt verktyget sedan 2015 för att öka sin kompetens inom jämställdhetsarbete. Sveaskogs egen utvärdering efteråt visade att 89 % av cheferna tyckte att innehållet i utbildningen var bra eller mycket bra. Samma procentandel ansåg också att medarbetarna som deltog uppskattade utbildningen.

Region Västerbotten om arbetet med jämställdhet och Vkna jämställdhetsverktyg

Vkna har ett nära och pågående samarbete med Region Västerbotten där flera enheter och avdelningar i Västerbotten använt Vkna jämställdhetsverktyg med sin verksamhet. Läs mer om samarbetet samt en intervju med RV:s jämställdhetsstrateg.

Komatsu Forest berättar om arbetet för en mer jämlik arbetsplats

Vkna har i över ett års tid haft ett nära samarbete med Komatsu Forest i Umeå. Komatsu ville göra en större jämställdhetssatsning inom företaget och har använt sig av Vkna jämställdhetsverktyg i arbetet. Vkna gjorde en intervju med Emma Larsdotter Moström, HR-strateg på Komatsu för att få höra hur de upplevt arbetet med jämställdhet och mångfald tillsammans med Vkna under året som gått.

Jämställdhet och bredband?

Västerbotten har som mål att 95% av länets invånare och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att uppå detta mål startade Ac-Net, som tillhandahåller regionnätet i Västerbotten projektet Bredband till fler som syftar till att bygga ut fibernätet i alla femton kommuner i Västerbotten. Projektet hade även mål att öka kommunernas kunskap och medvetenhet kring jämställdhet i beslutsprocesser vid framtida bredbandsinvesteringar.

Västerbottens läns landsting använder Vkna webbverktyg

Västerbottes läns landsting (VLL) har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet.

Vkna frågar Jennie Ekbeck på UBI om jämställdhet

Umeå Biotech Incubator är en medicinsk företagsinkubator med sin bas i Umeå. 2016 tilldelades UBI Umeå kommuns jämställdhetspris för sitt aktiva arbete med att öka andelen kvinnor som driver företag i inkubatorn.

Komatsu Forest genomför jämställdhetssatsningen

Under våren 2018 genomför Komatsu Forest en stor jämställdhetssatsning tillsammans med Vkna. Komatsu är ett företag som starkt tror på och tar tag i dessa frågor och vill jobba med jämställdhet för att skapa en mer attraktiv arbetsplats där människor trivs och vill stanna kvar.

Fortsatt jämställdhetsarbete för Umeå Biotech Incubator

Fredagen den nionde februari hade Vkna den första av tre workshops tillsammans med Umeå Biotech Incubator.

Vknas workshop kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen

I ljuset av #metoo har Vkna nu tagit fram en workshop kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vi fokuserar på hur du som ledare både kan förebygga och ingripa när det händer.

North Sweden Cleantech satsar på jämställdhet

Vkna AB har jämställdhetsutbildat projektgruppen i North Sweden Cleantech – ett projekt som satsar på Cleantech i Norr och som ser jämställdhet som en viktig del av ett hållbart samhälle. Projektet startade i januari 2016 och pågår hela 2018 ut.