Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har över 800 anställda. Sveaskog är en av Vknas längsta samarbeten och de första som använde Vkna Jämställdhetsverktyg. De har använt verktyget sedan 2015 för att öka sin kompetens inom jämställdhetsarbete. Sveaskogs egen utvärdering efteråt visade att 89 % av cheferna tyckte att innehållet i utbildningen var bra eller mycket bra. Samma procentandel ansåg också att medarbetarna som deltog uppskattade utbildningen.

Läs mer

Region Västerbotten om arbetet med jämställdhet och Vkna jämställdhetsverktyg

Vkna har ett nära och pågående samarbete med Region Västerbotten där flera enheter och avdelningar i Västerbotten använt Vkna jämställdhetsverktyg med sin verksamhet. Läs mer om samarbetet samt en intervju med RV:s jämställdhetsstrateg.

Läs mer

Komatsu Forest berättar om arbetet för en mer jämlik arbetsplats

Vkna har i över ett års tid haft ett nära samarbete med Komatsu Forest i Umeå. Komatsu ville göra en större jämställdhetssatsning inom företaget och har använt sig av Vkna jämställdhetsverktyg i arbetet. Vkna gjorde en intervju med Emma Larsdotter Moström, HR-strateg på Komatsu för att få höra hur de upplevt arbetet med jämställdhet och mångfald tillsammans med Vkna under året som gått.

Läs mer

Jämställdhet och bredband?

Västerbotten har som mål att 95% av länets invånare och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att uppå detta mål startade Ac-Net, som tillhandahåller regionnätet i Västerbotten projektet Bredband till fler som syftar till att bygga ut fibernätet i alla femton kommuner i Västerbotten. Projektet hade även mål att öka kommunernas kunskap och medvetenhet kring jämställdhet i beslutsprocesser vid framtida bredbandsinvesteringar.

Läs mer

Västerbottens läns landsting använder Vkna webbverktyg

Västerbottes läns landsting (VLL) har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet.

Läs mer

Vkna frågar Jennie Ekbeck på UBI om jämställdhet

Umeå Biotech Incubator är en medicinsk företagsinkubator med sin bas i Umeå. 2016 tilldelades UBI Umeå kommuns jämställdhetspris för sitt aktiva arbete med att öka andelen kvinnor som driver företag i inkubatorn.

Läs mer

Komatsu Forest genomför jämställdhetssatsningen

Under våren 2018 genomför Komatsu Forest en stor jämställdhetssatsning tillsammans med Vkna. Komatsu är ett företag som starkt tror på och tar tag i dessa frågor och vill jobba med jämställdhet för att skapa en mer attraktiv arbetsplats där människor trivs och vill stanna kvar.

Läs mer

Fortsatt jämställdhetsarbete för Umeå Biotech Incubator

Fredagen den nionde februari hade Vkna den första av tre workshops tillsammans med Umeå Biotech Incubator.

Läs mer

Vknas workshop kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen

I ljuset av #metoo har Vkna nu tagit fram en workshop kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vi fokuserar på hur du som ledare både kan förebygga och ingripa när det händer.

Läs mer

North Sweden Cleantech satsar på jämställdhet

Vkna AB har jämställdhetsutbildat projektgruppen i North Sweden Cleantech – ett projekt som satsar på Cleantech i Norr och som ser jämställdhet som en viktig del av ett hållbart samhälle. Projektet startade i januari 2016 och pågår hela 2018 ut.

Läs mer