Vi är Vkna!

Vkna jämställdhet och organisationsutveckling AB grundades 2015. Vi startade Vkna med ett driv att få vara med och bidra till verklig förändring inom organisationer. Att få följa verksamheter över tid och vara med om de positiva resultat som en mer jämställd och jämlik arbetsplats innebär. Alla människor ska kunna trivas, komma till sin rätt, få lika förutsättningar och må bra på sin arbetsplats!

 

Sedan starten har vi utbildat över 2000 chefer och anställda i jämställdhet; inte minst med hjälp av vårt webbverktyg. Utöver vårt innovativa webbverktyg i jämställdhet erbjuder vi jämställdhetsprocesser, workshops i jämställdhet och normkritik, stöd i arbetet med aktiva åtgärder med mera. Läs mer om våra erbjudanden under fliken Erbjudande.

Vi som äger företaget heter Johanna och Emma. Vi har även två anställda, Anette och Robin. Vi är jämställdhetskonsulter med mjuk pondus. Jämställdhet för oss handlar om var människas rätt till att påverka och medverka i sin egen omgivning. Det handlar om fri- och rättigheter. Det handlar om att vara vaken – att arbeta med normer som begränsar. Vi på Vkna vill vara medskapare till jämlika och attraktiva arbetsplatser där alla medarbetare mår bra och kommer till sin rätt.

Som jämställdhetskonsulter besitter vi inte bara specifik kompetens kring jämställdhet, jämlikhet och normkritik – vi kan också förmedla denna på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. För oss är görande oerhört viktigt. Det innebär bland annat att vi alltid stöttar våra kunder i att omsätta kunskapen till handling – att våga prova nytt, att faktiskt göra något i organisationen som gör att vi närmar oss den jämlika (dröm)arbetsplatsen!

Vi vet att ökad jämlikhet skapar såväl lönsamhet som effektivitet och attraktivitet. När det dessutom leder till ett mer hållbart samhälle så kanske ni kan förstå varför vi vill hjälpa just er med att förverkliga dessa, våra gemensamma, drömmar. ta kontakt med oss för att få reda på hur vi kan utveckla er verksamhet.

 

Vi som jobbar här:

 

Johanna Engström. Grundare och delägare.
Sedan jag tog magisterexamen inom kulturanalys 2008 har jag på olika sätt arbetat för mer jämlikt samhälle; inom skolvärlden som genuspedagog, inom samhällsbyggnad via jämställdhetsprojektet Trygg Kommun, inom Universitetsvärlden som föreläsare och handledare och som projektsamordnare för det regionala utvecklings- och samverkansprojektet Normstorm i Umeåregionen.

Jag drivs av att få vara med och skapa verklig förändring, som håller över tid. Att få se människor utvecklas och skapa arbetsplatser med ett härligt klimat för alla. Jag spenderar gärna min tid med familj och vänner, gör utflykter, sjunger eller syr.

Emma Möller. Grundare och delägare.(Föräldraledig)
Utbildad Sociolog och Samhällsutredare med erfarenhet av arbete med att integrera jämställdhet och genus med intersektionella perspektiv hos både offentliga och privata arbetsgivare. Tidigare arbetat som projektledare åt Umeåregionen samt inom Särskolan. Även erfarenhet av arbete med sexualupplysning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tagit fram Jämställdhetskartläggning åt Skogssektorn i Västerbotten 2012 samt Jämställdhets- kartläggning av Arbetsmarknaden i Norrbotten 2016.

Det som driver mig i arbetet med jämställdhet och jämlikhetsfrågor är hur roligt det är att se att detta förändringsarbete ofta kan bli grogrunden för en starkare gemenskap på arbetsplatser. På fritiden är jag helst hemma med mina blommor och mina barn.

Anette Hedqvist. Anställd. 
Har en magisterutbildning i Kulturanalys med inriktning mot jämställdhet, genus och HBTQ med intersektionella perspektiv. Brinner för normkritik och tror på att vänlighet, kunskap och förståelse är byggstenar för ett jämlikt samhälle. Inflyttad Umeå-bo med Jämtland i hjärtat. I övrigt är jag gärna i skogen med mina hundar, umgås med familjen, åker skidor eller lagar god mat.

Robin Ramquist. Anställd.
Har en kandidatexamen i datavetenskap påbörjad på Umeå Universitet och avslutad i Taipei, Taiwan. Jobbar med utvecklingen av Vknas digitala verktyg. Tror att världen blir en bättre plats med omtanke och medmänsklighet. Gillar tanken på att skapa digitila verktyg som hjälper till att förbättra människors förståelse för varandra och då skapa förutsättningar för jämställdhet med mera. Fritiden ägnas åt vänner, laga mat och att lyssna på musik och böcker. Självklart även datorer och programmering.

Våra kunder:

Vi vänder oss till företag och organisationer som är verksamma över hela landet. Vi har bland annat utfört uppdrag åt Sveaskog, VLL, Skogstekniska klustret, Indexator, Komatsu Forest, Länsstyrelsen Norrbotten, Holmen Skog och projekt Bredband till fler.