Vi är Vkna!

Vkna jämställdhet och organisationsutveckling AB grundades 2014. Vkna bildades utifrån ett driv att få vara med och bidra till verklig förändring inom organisationer. Att alla människor ska kunna trivas, komma till sin rätt, få lika förutsättningar och må bra på sin arbetsplats. Vår ambition är att få följa verksamheter över tid och vara med om de positiva resultat som en mer jämställd och jämlik arbetsplats innebär.

Den som äger företaget heter Johanna. Vi har även två anställda, Anette och Robin. Vi är jämställdhetskonsulter med mjuk pondus. Målet med vårt arbete är att alla människor ska ha rätt till att finnas, påverka och medverka i sin omgivning på lika villkor. Det handlar om att vara vaken – att arbeta med att upptäcka och utmana normer som begränsar.

Sedan starten har vi utbildat över 2000 chefer och anställda i jämställdhet och jämlikhet; inte minst med hjälp av våra digitala verktyg. För oss är görande ett ledord. Det innebär bland annat att vi alltid stöttar våra kunder i att omsätta kunskapen till handling – att våga prova nya förhållningssätt och rutiner som gör att vi närmar oss den jämlika (dröm)arbetsplatsen!

Ta kontakt med oss för att få reda på hur vi kan utveckla er verksamhet.

 

Vi som jobbar här:

 

Johanna Engström. Grundare och ägare.
Sedan jag tog magisterexamen inom kulturanalys 2008 har jag på olika sätt arbetat för mer jämlikt samhälle; inom skolvärlden som genuspedagog, inom samhällsbyggnad via jämställdhetsprojektet Trygg Kommun, inom Universitetsvärlden som föreläsare och handledare och som projektsamordnare för det regionala utvecklings- och samverkansprojektet Normstorm i Umeåregionen.

Jag drivs av att få vara med och skapa verklig förändring, som håller över tid. Att få se människor utvecklas och skapa arbetsplatser med ett härligt klimat för alla. Jag spenderar gärna min tid med familj och vänner, gör utflykter, sjunger eller syr.

Anette Hedqvist. Anställd. 
Har en magisterutbildning i Kulturanalys med inriktning mot jämställdhet, genus och HBTQ med intersektionella perspektiv. Brinner för normkritik och tror på att vänlighet, kunskap och förståelse är byggstenar för ett jämlikt samhälle. Inflyttad Umeå-bo med Jämtland i hjärtat. I övrigt är jag gärna i skogen med mina hundar, umgås med familjen, åker skidor eller lagar god mat.

Robin Ramquist. Anställd.
Har en kandidatexamen i datavetenskap påbörjad på Umeå Universitet och avslutad i Taipei, Taiwan. Jobbar med utvecklingen av Vknas digitala verktyg. Tror att världen blir en bättre plats med omtanke och medmänsklighet. Gillar tanken på att skapa digitila verktyg som hjälper till att förbättra människors förståelse för varandra och då skapa förutsättningar för jämställdhet med mera. Fritiden ägnas åt vänner, laga mat och att lyssna på musik och böcker. Självklart även datorer och programmering.

Våra kunder:

Vi vänder oss till företag och organisationer som är verksamma över hela landet. Vi har bland annat utfört uppdrag åt Sveaskog, VLL, Skogstekniska klustret, Indexator, Komatsu Forest, Länsstyrelsen Norrbotten, Holmen Skog och projekt Bredband till fler.