VKNA AB

Jämställdhetskonsulter

Vkna arbetsplatser för en mångfald av människor

Varför ska er verksamhet arbeta med jämlikhet?

För att skapa den bästa arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet ger många vinster för företag och organisationer. Forskning visar att ett företag med stor mångfald av medarbetare ökar kreativiteten, lönsamheten och bidrar till mindre sjukskrivningar.

För att skapa starka och trygga ledare och chefer

Forskning att en av de främsta faktorerna för ett lyckat jämställdhets- och jämlikhetsarbete är om ledare och chefer äger frågorna. Ledare och chefer som har kunskaper i dessa frågor kommer även kunna både förebygga och hantera om diskriminering eller trakasserier uppstår. Det skapar förtroende och trygghet hos medarbetarna.

För att era medarbetare ska trivas och stanna kvar

För att medarbetare ska trivas, komma till sin rätt och vilja stanna kvar på arbetsplatsen behöver vi jobba med arbetsplatskulturen. Alltså hur vi är mot varandra, vilka normer och värderingar som styr arbetsvardagen och hur vi kan skapa en kultur där en mångfald av människor mår bra.

För att ni kommer locka till er den bästa kompetensen

Att ha ett jämlikhetsperspektiv i rekrytering och kommunikation innebär att aktivt arbetar för att tilltala en mångfald av människor i era annonser, hemsida, texter, bilder och i rekryteringsprocessen. Det gör att ni blir attraktiva för fler och har ett större underlag av kompetens att utgå ifrån när ni söker nya medarbetare.

För att få bättre produkter och tjänster

Består era team av en mångfald av människor med olika perspektiv och erfarenheter så kommer även era produkter och tjänster att passa för många olika människors behov och efterfrågan. Forskning visar också att team med stor mångfald ger ökad kreativitet och innovationskraft.

Kundcases

Komatsu Forest berättar om arbetet för en mer jämlik arbetsplats

Komatsu Forest berättar om arbetet för en mer jämlik arbetsplats

Vkna har i över ett års tid haft ett nära samarbete med Komatsu Forest i Umeå. Komatsu ville göra en större jämställdhetssatsning inom företaget och har använt sig av Vkna jämställdhetsverktyg i arbetet. De har även gjort en mångfaldsinsats där Vkna höll i flera...

Jämställdhet och bredband?

Jämställdhet och bredband?

Västerbotten har som mål att 95% av länets invånare och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att uppå detta mål startade Ac-Net, som tillhandahåller regionnätet i Västerbotten projektet Bredband till fler som syftar till...

Dessa företag har Vkna:t!

Skip to content