VKNA AB

Jämställdhetskonsulter

Vkna arbetsplatser för en mångfald av människor

Varför jämställdhet på arbetsplatsen?

För att skapa den bästa arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet ger många vinster för företag och organisationer. Forskning visar att ett företag med stor mångfald av medarbetare ökar kreativiteten, lönsamheten och bidrar till mindre sjukskrivningar.

För att skapa starka och trygga ledare och chefer

En nyckel till ett lyckat jämställdhets- och jämlikhetsarbete är en ledare som äger frågorna. Ledare med stora kunskaper är också bättre rustade att förebygga och hantera diskriminering eller trakasserier. Det, i sin tur, bygger förtroende och trygghet bland medarbetarna.

För att era medarbetare ska trivas och stanna kvar

Rekrytering kan vara utmanande, tidskrävande och kostsamt. Ett av de effektivaste sätten att undvika kompetensförluster och rekryteringsprocesser är att odla en välmående arbetsplatskultur. Allt handlar om hur vi är mot varandra och vilka osynliga normer och värderingar som styr arbetsvardagen. På en välmående arbetsplats trivs människor. De kommer till sin rätt och presterar också bättre. 

För att attrahera den bästa kompetensen

Rekryteringsprocesser som präglas av ett jämlikhetsperspektiv tilltalar bredare grupper. När ni talar till en mångfald av människor på er webbplats, i annonser och i tryckt material, ökar ni chanserna att knyta till er de bästa och mest lämpade kandidaterna.

För att skapa bättre produkter och tjänster

Forskning visar att ett team med stor mångfald ger ökad kreativitet och innovationskraft. Team med stor mångfald skapar också produkter och tjänster som möter många olika människors behov och efterfrågan, vilket gör dem mer tillgängliga och tilltalande. 

Kundcases

Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Med över 800 anställda är Sveaskog Sveriges största skogsägare. Sveaskog är också ett av Vknas längsta samarbeten och den första uppdragsgivaren som arbetat med Vknas:s jämställdhetsverktyg. Företagets egen utvärdering visar att nio av tio chefer och medarbetare...

VKNA:s verktyg – ett handfast stöd för Region Västerbotten

VKNA:s verktyg – ett handfast stöd för Region Västerbotten

Vkna har ett nära och pågående samarbete med Region Västerbotten. Chefer och ledare inom flera enheter och avdelningar i Västerbotten, samt HR-avdelningen på NUS har genomgått utbildning med Vkna samt använt Vkna jämställdhetsverktyg med sin verksamhet. Fler enheter...

Komatsu Forest om vägen mot en mer jämlik arbetsplats

Komatsu Forest om vägen mot en mer jämlik arbetsplats

Vkna har i över ett års tid haft ett nära samarbete med Komatsu Forest i Umeå. Komatsu ville göra en större jämställdhetssatsning inom företaget och har använt sig av Vkna jämställdhetsverktyg i arbetet. De har även gjort en mångfaldsinsats där Vkna höll i flera...

Tidigare samarbeten och uppdragsgivare

Skip to content