VKNA AB

Jämställdhetskonsulter

Vkna arbetsplatser för en mångfald av människor

Varför jämställdhet på arbetsplatsen?

För att skapa den bästa arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet ger många vinster för företag och organisationer. Forskning visar att ett företag med stor mångfald av medarbetare ökar kreativiteten, lönsamheten och bidrar till mindre sjukskrivningar.

För att skapa starka och trygga ledare och chefer

En nyckel till ett lyckat jämställdhets- och jämlikhetsarbete är en ledare som äger frågorna. Ledare med stora kunskaper är också bättre rustade att förebygga och hantera diskriminering eller trakasserier. Det, i sin tur, bygger förtroende och trygghet bland medarbetarna.

För att era medarbetare ska trivas och stanna kvar

Rekrytering kan vara utmanande, tidskrävande och kostsamt. Ett av de effektivaste sätten att undvika kompetensförluster och rekryteringsprocesser är att odla en välmående arbetsplatskultur. Allt handlar om hur vi är mot varandra och vilka osynliga normer och värderingar som styr arbetsvardagen. På en välmående arbetsplats trivs människor. De kommer till sin rätt och presterar också bättre. 

För att attrahera den bästa kompetensen

Rekryteringsprocesser som präglas av ett jämlikhetsperspektiv tilltalar bredare grupper. När ni talar till en mångfald av människor på er webbplats, i annonser och i tryckt material, ökar ni chanserna att knyta till er de bästa och mest lämpade kandidaterna.

För att skapa bättre produkter och tjänster

Forskning visar att ett team med stor mångfald ger ökad kreativitet och innovationskraft. Team med stor mångfald skapar också produkter och tjänster som möter många olika människors behov och efterfrågan, vilket gör dem mer tillgängliga och tilltalande. 

Kundcases

Komatsu Forest genomför jämställdhetssatsningen

Komatsu Forest genomför jämställdhetssatsningen

Under våren 2018 genomför Komatsu Forest en stor jämställdhetssatsning tillsammans med Vkna. Komatsu är ett företag som starkt tror på och tar tag i dessa frågor och vill jobba med jämställdhet för att skapa en mer attraktiv arbetsplats där människor trivs och vill...

Fortsatt jämställdhetsarbete för Umeå Biotech Incubator

Fortsatt jämställdhetsarbete för Umeå Biotech Incubator

Fredagen den nionde februari hade Vkna den första av tre workshops tillsammans med Umeå Biotech Incubator. UBI är en arbetsplats som redan idag arbetar väldigt konkret med jämställdhet i sin verksamhet men som ville få mer perspektiv kring jämlikhet och även få stöd...

North Sweden Cleantech satsar på jämställdhet

North Sweden Cleantech satsar på jämställdhet

Vkna AB har jämställdhetsutbildat projektgruppen i North Sweden Cleantech – ett projekt som satsar på Cleantech i Norr och som ser jämställdhet som en viktig del av ett hållbart samhälle. Projektet startade i januari 2016 och pågår hela 2018 ut. Peter Hedman är...

Tidigare samarbeten och uppdragsgivare

Skip to content