Saker vi gjort

Ett litet axplock

Vissa av våra uppdrag är mer visuella än andra, som när vi vägleder turistdestinationer till ökad tillgänglighet. Andra uppdrag sker i stängda konferensrum, som när vi hjälper forskarlag att jämställdhetsintegrera projekt. Vi trivs när vi får följa organisationer över tid och kontinuerligt bistå med injektioner av kunskap och inspiration som håller arbetet levande.

01

Rapport: Attraktiva arbetsmiljöer i Västerbotten

Rekryteringsbehovet i norra Sveriges regioner är stort. Minst sagt.  Vilken roll spelar jämlikhet och mångfald i den processen? Och hur kan våra industrier bli arbetsplatser dit människor med olika bakgrund och erfarenheter söker sig – och blir kvar? Under 2021 skrev Vkna Rapporten Attraktiva arbetsplatser i Västerbotten uppdrag av EU-projektet Framtidens hållbara Industrimiljöer, med Umeå energi som projektägare.

02

Funktionsguiden – En kort vägledning bland viktiga begrepp

Många vi möter är osäkra på vilka begrepp som är schyssta när vi talar om funktionsnedsättningar. Och även om det inte finns definitiva sanningar, är ju vissa begrepp schysstare än andra. Det är dem vi har samlat i Funktionsguiden.

03

Destination Kvarken – Enkla vägar till attraktivare destinationer

Turismnäringen under stark tillväxt och engagerade kunder ställer allt högre krav på såväl ekologisk som social hållbarhet. I en bransch som säljer drömmar finns anledning att vara särskilt medveten om detaljerna i bildspråket. Våren 2021 utvecklade Vkna på uppdrag av Destination Kvarken en guide om 31 sidor med fokus på hur medlemsföretagen kan skapa mer tillgängliga och tilltalande destinationer.

04

Normvandringar

Våra normvandringar ingår i arbetet med aktiva åtgärder och ger företag tillfälle att reflektera över sin arbetsmiljö ur ett normkritiskt perspektiv. Genom att på ett systematiskt sätt uppmärksamma, åtgärda och förebygga begränsande normer gör vi det möjligt för en variation av människor att leva och arbeta hos oss på lika villkor.