Vkna webbverktyg i jämställdhet

Vkna har tagit fram en helhetslösning för ert arbete med jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen. Vkna Webbverktyg är en interaktiv onlinetjänst där ni som verksamhet på ett enkelt och effektivt sätt kan kompetensutveckla er personal. Verktyget bygger på relevant forskning och har ett filmiskt upplägg. Materialet är upplagt som en utbildning med kortfilmer, animationer och diskussionsövningar där ni får möjlighet att relatera all kunskap till just er verksamhet.

Upplägget är kostnadseffektivt och bygger på forskning som visar att jämställdhets- och jämlikhetsarbete har större chans att lyckas och bli hållbart om initiativ kommer från chefer och ledning. Genom att använda Vkna webbverktyg får ni syn på vad just er organisation behöver arbeta med för att skapa en mer inkluderande arbetsplats.

 

”Nio av tio chefer hos Sveaskog ansåg efter utbildningsdagarna att innehållet i Vkna Webbutbildning var bra eller mycket bra!”

Klicka på playsymbol för att se filmen...

Vkna jämställdhetsprocess:

Vkna erbjuder tillsammans med Vkna webbverktyg en process i fyra delar med syfte att kvalitetssäkra er arbetsplats arbete med jämställdhet. I processen samlas hela verksamheten för att uppnå gemensam kunskap samt skapa en delad känsla av ansvar och engagemang för genomförande av förändringar.

Kom igång

I en första träff samtalar vi om arbetsplatsens kultur, tidigare arbete med jämställdhet och jämlikhet och tar del av statistik och kartläggning. Tillsammans gör vi en anpassad genomförandeplan.

Ledning

Vkna utbildar chefer i jämställdhet och jämlikhet med syfte att dessa inför nästa steg ska kunna leda samtal och diskussioner med sina medarbetare. Cheferna får tillgång till handledningsmaterial.

Delaktighet

Samtliga medarbetare utbildas i jämställdhet och jämlikhet via onlinetjänsten Vkna webbverktyg. Detta görs i grupp där cheferna fungerar som diskussionsledare.

Hållbarhet

Tillsammans med Vkna utvärderas arbetet och fokus läggs på hur jämställdhets- och jämlikhetsarbetet ska bli en integrerad del i verksamheten.