Våra kunder

Varför arbeta med arbetsplatskultur?

Varför arbeta med arbetsplatskultur?

En inkluderande arbetsplatskultur med en mångfald av människor kan leda till effektiva, kreativa och lönsamma verksamheter. Varför? Jo, när vi mår bra på jobbet och känner att hela vår person och kompetens blir uppmärksammad leder det också till att arbetet känns mer...

Västerbottens läns landsting använder Vkna webbverktyg

Västerbottens läns landsting använder Vkna webbverktyg

Västerbottes läns landsting (VLL) har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet. Två av landstingets övergripande mål är uppnå bättre...

Vkna frågar Jennie Ekbeck på UBI om jämställdhet

Vkna frågar Jennie Ekbeck på UBI om jämställdhet

Umeå Biotech Incubator är en medicinsk företagsinkubator med sin bas i Umeå. 2016 tilldelades UBI Umeå kommuns jämställdhetspris för sitt aktiva arbete med att öka andelen kvinnor som driver företag i inkubatorn. UBI har även anlitat Vkna för att fortsätta delar av...

Komatsu Forest genomför jämställdhetssatsningen

Komatsu Forest genomför jämställdhetssatsningen

Under våren 2018 genomför Komatsu Forest en stor jämställdhetssatsning tillsammans med Vkna. Komatsu är ett företag som starkt tror på och tar tag i dessa frågor och vill jobba med jämställdhet för att skapa en mer attraktiv arbetsplats där människor trivs och vill...

Komatsu Forest jämställdhetsutbildar via Vkna webbprocess

Komatsu Forest jämställdhetsutbildar via Vkna webbprocess

Måndagen den 5/3 2018 samlades chefer, anställda och fackrepresentanter inom Komatsu för steg 1 i processen. I denna första träff samtalade vi bland annat om arbetsplatsens kultur och tidigare arbete med jämställdhet. Nu väntar nästa steg – utbildning för chefer och...

Fortsatt jämställdhetsarbete för Umeå Biotech Incubator

Fortsatt jämställdhetsarbete för Umeå Biotech Incubator

Fredagen den nionde februari hade Vkna den första av tre workshops tillsammans med Umeå Biotech Incubator. UBI är en arbetsplats som redan idag arbetar väldigt konkret med jämställdhet i sin verksamhet men som ville få mer perspektiv kring jämlikhet och även få stöd...

North Sweden Cleantech satsar på jämställdhet

North Sweden Cleantech satsar på jämställdhet

Vkna AB har jämställdhetsutbildat projektgruppen i North Sweden Cleantech – ett projekt som satsar på Cleantech i Norr och som ser jämställdhet som en viktig del av ett hållbart samhälle. Projektet startade i januari 2016 och pågår hela 2018 ut. Peter Hedman är...

Vknas värdeord

Vknas värdeord

Vknas värdeord utgår från vår värdegrund och guidar oss i hur vi ser på vårt arbete och vår process kring jämställdhet- och jämlikhetsarbete: Samtal – vi vill mötas i dialog med våra kunder med fokus på öppenhet och nyfikenhet kring hur vi kan anpassa metoder och...

Vknas workshop kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Vknas workshop kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Vi pratar om vilka skyldigheter det finns enligt lag samt om hur tystnadskultur fungerar, något som gör att trakasserier och övergrepp förekommer och kan fortgå. Med hjälp av diskussionsövningar och case behandlar workshopen förstås även normer, genus, jämlikhet och...

Skip to content