1

Våra tjänster

Med vår kompetens och ert engagemang kan vi öka trivseln, förbättra arbetsmiljön och minska risken för diskriminering och trakasserier – samtidigt som ni får en mer attraktiv och kreativ arbetsplats.

Digitala verktyg

Vkna har beprövade digitala lösningar för arbete med jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Våra digitala verktyg hjälper er att kompetensutveckla hela arbetsplatsen, öka förtroendet för ledning och chefer, samt att skapa strukturer för jämlikhetsarbete.

Aktiva åtgärder

Vkna hjälper er med arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vi arbetar med alla steg och ser till att er arbetsplats lever upp till lagkraven. Vi har även en metodguide för självständigt arbete med aktiva åtgärder.

Vkna gör också

I våra skräddarsydda tjänster ingår också att jämställdhetsintegrera projekt, hålla inspirationsföreläsningar och workshops, utveckla arbetssätt för mångfald och anpassa workshops och metodmaterial utifrån era specifika behov. Hör av er, så ser vi hur vi kan lösa knutar även i er verksamhet.

Läs mer om hur ni även bidrar till FN:s Globa mål för hållbar utveckling genom att arbeta med oss.

Skip to content