1

Våra tjänster

Är ni också vakna? Då har ni kommit rätt. Med vår breda kompetens och ert engagemang kan vi tillsammans öka trivseln, skapa en bättre arbetsmiljö, minska risker för diskriminering och trakasserier och göra er arbetsplats mer attraktiv och kreativ.

Digitala verktyg

Vkna har beprövade digitala lösningar för arbete med jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Våra digitala verktyg hjälper er att kompetensutveckla hela arbetsplatsen, öka förtroendet för ledning och chefer, samt att skapa strukturer för jämlikhetsarbete.

Aktiva åtgärder

Vkna hjälper er med arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vi arbetar med alla steg och ser till att er arbetsplats lever upp till lagkraven. Vi har även en metodguide för självständigt arbete med aktiva åtgärder.

Vkna gör också

I våra skräddarsydda tjänster ingår också att jämställdhetsintegrera projekt, hålla inspirationsföreläsningar och workshops, utveckla arbetssätt för mångfald och anpassa workshops och metodmaterial utifrån era specifika behov. Hör av er, så ser vi hur vi kan lösa knutar i just er verksamhet.

Läs mer om hur ni även bidrar till FN:s Globa mål för hållbar utveckling genom att arbeta med oss.

Skip to content