Vkna mångfaldsverktyg

Vkna mångfaldsverktyg riktar sig till verksamheter som vill fördjupa sig i frågor om mångfald och jämlikhet. Verktyget har en normkritisk grund och rör samtliga diskrimineringsgrunder. Mångfaldsverktyget möjliggör kompetensutveckling i jämlikhet och mångfald för hela organisationen. Vkna erbjuder även vårt stöd under arbetets gång för att de nya kunskaperna ska implementeras i er verksamhet.

Vknas digitala verktyg i mångfald bygger på forskning och har görandet i fokus och innehåller därför mycket praktiskt arbete, däribland en normvandring av lokaler, beslutande av hur möten kan hållas under mer inkluderande former och framställande av en framstegsplan. Verktyget är upplagt som en längre arbetsgång med flera träffar. Träffarna blir dels en form av teambuilding, dels tillfällen att tillsammans jobba med de utvecklingsmöjligheter ni har för att skapa en mer trivsam arbetsplats. Vknas mångfaldsverktyg ger er kunskapen och riktlinjerna, medan ni själva tar fram vad just er verksamhet behöver arbeta med.

”Vill ni ta tillvara på varje medarbetares kunskap och engagemang? Vill ni att fler människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter ska söka sig till er och trivas? Vkna har lösningen och stöttar er på vägen” – Vkna!.

Skip to content