Workshop i jämställdhet och jämlikhet

Vknas konsulter är erfarna utbildare och föreläsare. Vi skapar en föreläsning eller workshop om jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen utifrån era önskemål eller behov. Vare sig det är en inspirationsföreläsning eller en anpassad workshopserie kan Vkna erbjuda något som passar er verksamhet.

 Förslag:

Workshop om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier har uppmärksammats som ett vanligt problem på arbetsplatser. Detta är ett viktigt och verkligt område för förändring. Vkna har en workshop om sexuella trakasserier på arbetsplatsen som fokuserar på hur du som ledare både kan förebygga och ingripa när det händer. Vi pratar om vilka skyldigheter det finns enligt lag samt om hur tystnadskultur fungerar, något som gör att trakasserier och övergrepp förekommer och kan fortgå. Med hjälp av diskussionsövningar och case behandlar workshopen även normer, genus, jämlikhet och egna privilegier samt hur medvetenhet kring detta kan skapa en trivsam arbetsmiljö som minskar risken för trakasserier och diskriminering.

Workshopserie i jämställdhet på arbetsplatsen

Har er verksamhet redan kommer en bit på vägen i jämställdhetsarbetet? Vkna utgår från just er verksamhet och ger er tre kreativa halvdagar med fördjupning i jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen. Vi varvar kunskapspåfyllning och diskussioner med praktiska arbetssätt som utgår från hur ni som verksamhet fortsätter arbetet mot en jämställd arbetsplats. Vkna ger även en anpassad uppgift mellan träffarna.