VKNA AB

Jämställdhetskonsulter

Vkna arbetsplatser för en mångfald av människor

Varför aktivt sträva mot en jämlik arbetsplats?

För att skapa den bästa arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet ger många vinster för företag och organisationer. Forskning visar att ett företag med stor mångfald av medarbetare ökar kreativiteten, lönsamheten och bidrar till mindre sjukskrivningar.

För att skapa starka och trygga ledare och chefer

En nyckel till ett lyckat jämställdhets- och jämlikhetsarbete är en ledare som äger frågorna. Ledare med stora kunskaper är också bättre rustade att förebygga och hantera diskriminering eller trakasserier. Det, i sin tur, bygger förtroende och trygghet bland medarbetarna.

För att era medarbetare ska trivas och stanna kvar

Rekrytering kan vara utmanande, tidskrävande och kostsamt. Ett av de effektivaste sätten att undvika kompetensförluster och rekryteringsprocesser är att odla en välmående arbetsplatskultur. Allt handlar om hur vi är mot varandra och vilka osynliga normer och värderingar som styr arbetsvardagen. På en välmående arbetsplats trivs människor. De kommer till sin rätt och presterar också bättre. 

För att attrahera den bästa kompetensen

Rekryteringsprocesser som präglas av ett jämlikhetsperspektiv tilltalar bredare grupper. När ni talar till en mångfald av människor på er webbplats, i annonser och i tryckt material, ökar ni chanserna att knyta till er de bästa och mest lämpade kandidaterna.

För att skapa bättre produkter och tjänster

Forskning visar att ett team med stor mångfald ger ökad kreativitet och innovationskraft. Team med stor mångfald skapar också produkter och tjänster som möter många olika människors behov och efterfrågan, vilket gör dem mer tillgängliga och tilltalande. 

Kundcases

Indexator arbetar med jämlikhet genom aktiva åtgärder

Indexator arbetar med jämlikhet genom aktiva åtgärder

Syntolkning bild: Bild på Linda Lönnerskog. Bilden är tagen framifrån med suddig bakgrund.   Tillsammans med Vkna har Indexator under 2019 arbetat med aktiva åtgärder. Vkna har varit på plats och genomfört två av de fyra stegen. Aktiva åtgärder är ett sätt för...

Jämställdhet på jobbet i fokus

Jämställdhet på jobbet i fokus

Syntolkning bild: Bild på Örjan Norberg och Rebekka Mannelkvist. Bilden är tagen rakt framifrån och de ler in i kameran. Detta är en artikel från Region Västerbotten   Vkna:s webbverktyg har under de senaste åren fungerat som stöd för Region Västerbottens chefer...

Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Vknas längsta samarbete

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har över 800 anställda. Sveaskog är också ett av Vknas längsta samarbeten och de första att använda Vkna Jämställdhetsverktyg. Sveaskogs egen utvärdering visar att 89 % av cheferna uppfattade utbildningens innehåll som bra...

Dessa företag har Vkna:t!

Skip to content