VKNA AB

Jämställdhetskonsulter

Vkna arbetsplatser för en mångfald av människor

Varför jämställdhet på arbetsplatsen?

För att skapa den bästa arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet ger många vinster för företag och organisationer. Forskning visar att ett företag med stor mångfald av medarbetare ökar kreativiteten, lönsamheten och bidrar till mindre sjukskrivningar.

För att skapa starka och trygga ledare och chefer

En nyckel till ett lyckat jämställdhets- och jämlikhetsarbete är en ledare som äger frågorna. Ledare med stora kunskaper är också bättre rustade att förebygga och hantera diskriminering eller trakasserier. Det, i sin tur, bygger förtroende och trygghet bland medarbetarna.

För att era medarbetare ska trivas och stanna kvar

Rekrytering kan vara utmanande, tidskrävande och kostsamt. Ett av de effektivaste sätten att undvika kompetensförluster och rekryteringsprocesser är att odla en välmående arbetsplatskultur. Allt handlar om hur vi är mot varandra och vilka osynliga normer och värderingar som styr arbetsvardagen. På en välmående arbetsplats trivs människor. De kommer till sin rätt och presterar också bättre. 

För att attrahera den bästa kompetensen

Rekryteringsprocesser som präglas av ett jämlikhetsperspektiv tilltalar bredare grupper. När ni talar till en mångfald av människor på er webbplats, i annonser och i tryckt material, ökar ni chanserna att knyta till er de bästa och mest lämpade kandidaterna.

För att skapa bättre produkter och tjänster

Forskning visar att ett team med stor mångfald ger ökad kreativitet och innovationskraft. Team med stor mångfald skapar också produkter och tjänster som möter många olika människors behov och efterfrågan, vilket gör dem mer tillgängliga och tilltalande. 

Kundcases

Datakompisen framtidssäkrar genom ökad jämlikhet

Om du någon gång sökt teknisk support för en prenumerationstjänst kan du mycket väl ha hamnat i Dotorea. Med stora kunder som TV4, Telia och SF Anytime är Datakompisen en av ortens största privata arbetsgivare. Men i takt med att de tekniska uppdragen blivit fler,...

Hur Indexator kom igång med aktiva åtgärder

Hur Indexator kom igång med aktiva åtgärder

Tillsammans med Vkna har Indexator under 2019 arbetat med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett sätt för Indexator att utveckla sitt redan mångåriga arbete med jämställdhet, med ett ökat fokus på jämlikhet och samtliga diskrimineringsgrunder. Linda Lönnerskog är...

“VKNA skapar en bättre kultur på arbetsplatsen”

“VKNA skapar en bättre kultur på arbetsplatsen”

  Text och foto av Linn Johansson, Region Västerbotten.  Vkna:s webbverktyg har under de senaste åren fungerat som stöd för Region Västerbottens chefer och medarbetare när de arbetat med jämställdhetsfrågor. En av flera arbetsplatser som har gått utbildningen är...

Tidigare samarbeten och uppdragsgivare

Skip to content