VKNA AB

Jämställdhetskonsulter

Vkna arbetsplatser för en mångfald av människor

Varför jämställdhet på arbetsplatsen?

För att skapa den bästa arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet ger många vinster för företag och organisationer. Forskning visar att ett företag med stor mångfald av medarbetare ökar kreativiteten, lönsamheten och bidrar till mindre sjukskrivningar.

För att skapa starka och trygga ledare och chefer

En nyckel till ett lyckat jämställdhets- och jämlikhetsarbete är en ledare som äger frågorna. Ledare med stora kunskaper är också bättre rustade att förebygga och hantera diskriminering eller trakasserier. Det, i sin tur, bygger förtroende och trygghet bland medarbetarna.

För att era medarbetare ska trivas och stanna kvar

Rekrytering kan vara utmanande, tidskrävande och kostsamt. Ett av de effektivaste sätten att undvika kompetensförluster och rekryteringsprocesser är att odla en välmående arbetsplatskultur. Allt handlar om hur vi är mot varandra och vilka osynliga normer och värderingar som styr arbetsvardagen. På en välmående arbetsplats trivs människor. De kommer till sin rätt och presterar också bättre. 

För att attrahera den bästa kompetensen

Rekryteringsprocesser som präglas av ett jämlikhetsperspektiv tilltalar bredare grupper. När ni talar till en mångfald av människor på er webbplats, i annonser och i tryckt material, ökar ni chanserna att knyta till er de bästa och mest lämpade kandidaterna.

För att skapa bättre produkter och tjänster

Forskning visar att ett team med stor mångfald ger ökad kreativitet och innovationskraft. Team med stor mångfald skapar också produkter och tjänster som möter många olika människors behov och efterfrågan, vilket gör dem mer tillgängliga och tilltalande. 

Kundcases

Kan bredband vara ojämställt?

Kan bredband vara ojämställt?

Västerbotten har som mål att 95% av länets invånare och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att uppå detta mål startade Ac-Net, som tillhandahåller regionnätet i Västerbotten projektet Bredband till fler som syftar till...

Västerbottens läns landsting använder Vkna webbverktyg

Västerbottens läns landsting använder Vkna webbverktyg

Västerbottes läns landsting (VLL) har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet. Två av landstingets övergripande mål är uppnå bättre...

Vkna frågar Jennie Ekbeck på UBI om jämställdhet

Vkna frågar Jennie Ekbeck på UBI om jämställdhet

Umeå Biotech Incubator är en medicinsk företagsinkubator med sin bas i Umeå. 2016 tilldelades UBI Umeå kommuns jämställdhetspris för sitt aktiva arbete med att öka andelen kvinnor som driver företag i inkubatorn. UBI har även anlitat Vkna för att fortsätta delar av...

Tidigare samarbeten och uppdragsgivare

Skip to content