VKNA AB

Jämställdhetskonsulter

Vkna arbetsplatser för en mångfald av människor

Varför ska er verksamhet arbeta med jämlikhet?

För att skapa den bästa arbetsplatsen

Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet ger många vinster för företag och organisationer. Forskning visar att ett företag med stor mångfald av medarbetare ökar kreativiteten, lönsamheten och bidrar till mindre sjukskrivningar.

För att skapa starka och trygga ledare och chefer

Forskning att en av de främsta faktorerna för ett lyckat jämställdhets- och jämlikhetsarbete är om ledare och chefer äger frågorna. Ledare och chefer som har kunskaper i dessa frågor kommer även kunna både förebygga och hantera om diskriminering eller trakasserier uppstår. Det skapar förtroende och trygghet hos medarbetarna.

För att era medarbetare ska trivas och stanna kvar

För att medarbetare ska trivas, komma till sin rätt och vilja stanna kvar på arbetsplatsen behöver vi jobba med arbetsplatskulturen. Alltså hur vi är mot varandra, vilka normer och värderingar som styr arbetsvardagen och hur vi kan skapa en kultur där en mångfald av människor mår bra.

För att ni kommer locka till er den bästa kompetensen

Att ha ett jämlikhetsperspektiv i rekrytering och kommunikation innebär att aktivt arbetar för att tilltala en mångfald av människor i era annonser, hemsida, texter, bilder och i rekryteringsprocessen. Det gör att ni blir attraktiva för fler och har ett större underlag av kompetens att utgå ifrån när ni söker nya medarbetare.

För att få bättre produkter och tjänster

Består era team av en mångfald av människor med olika perspektiv och erfarenheter så kommer även era produkter och tjänster att passa för många olika människors behov och efterfrågan. Forskning visar också att team med stor mångfald ger ökad kreativitet och innovationskraft.

Kundcases

Västerbottens läns landsting använder Vkna webbverktyg

Västerbottens läns landsting använder Vkna webbverktyg

Västerbottes läns landsting (VLL) har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet. Två av landstingets övergripande mål är uppnå bättre...

Vkna frågar Jennie Ekbeck på UBI om jämställdhet

Vkna frågar Jennie Ekbeck på UBI om jämställdhet

Umeå Biotech Incubator är en medicinsk företagsinkubator med sin bas i Umeå. 2016 tilldelades UBI Umeå kommuns jämställdhetspris för sitt aktiva arbete med att öka andelen kvinnor som driver företag i inkubatorn. UBI har även anlitat Vkna för att fortsätta delar av...

Komatsu Forest genomför jämställdhetssatsningen

Komatsu Forest genomför jämställdhetssatsningen

Under våren 2018 genomför Komatsu Forest en stor jämställdhetssatsning tillsammans med Vkna. Komatsu är ett företag som starkt tror på och tar tag i dessa frågor och vill jobba med jämställdhet för att skapa en mer attraktiv arbetsplats där människor trivs och vill...

Dessa företag har Vkna:t!

Skip to content